ISP Today zoekt op Cebit nieuws over de GDPR

Als komende week de Cebit van start gaat zal er naar verwachting een hoop te doen zijn om trends als IoT en zuinigheid. Of die onderwerpen het rechtvaardigen naar Hannover te reizen is voor de meeste hosters nog maar de vraag. Bij datacenters ligt dat waarschijnlijk al wat anders.

Voor die laatste groep is er een hele hal ingericht om over de laatste datecenter nieuwtjes te worden bijgepraat. De voertaal zal mogelijk veelal Duits zijn, dus dat is dan weer een horde. Maar wie zich daarover heen zet kan in die hal en ook elders op het terrein vast de nodige kennis opdoen. Kennis over meer dan IoT en lagere energienota’s, want er is nog een nuttig thema. Een thema dat zelfs voor zowel DC’s als hosters relevant en belangrijk is. Security staat namelijk hoog op de agenda van deze Cebit editie. Het is een van de onderwerpen waar ISP Today naar op zoek zal gaan en wel omdat een aantal van de aangekondigde talks de belangstelling heeft getrokken.

Het lijkt er op dat een aantal vendoren van security oplossingen (zowel software, hardware als fysiek) de GDPR aangrijpt om nieuwe of verbeterde producten in de markt te zetten en die worden op Cebit gelanceerd. De GDPR is voor de meeste ondernemers nog steeds een groot rookgordijn. Ze weten bij benadering wat er staat te gebeuren, maar wat ze zelf moeten regelen en wat door de leveranciers gedaan moet worden is nog onduidelijk. Voor de marketeers van al die vendoren is Cebit de eerste keer dat ze GDPR zo nadrukkelijk kunnen gebruiken als kapstok om de eigen producten te promoten. De talks die gehouden gaan worden zijn – op basis van het programma – ook echt anders dan afgelopen najaar in Utrecht op infosec. Daar was – tot zover nog te traceren valt – slechts een talk die een link legde tussen GDPR, de noodzaak van een cyber insurance als intermediair en het doorpluizen van bestaande processen. Bij Cebit staat dit meerdere keren op de agenda, met verschillende invalshoeken. Natuurlijk zal ook in Hannover de WC-eend regelmatig de kop opsteken, maar desondanks is het een thema dat de moeite van het volgen waard is.

Voor wie zelf niet naar de Cebit kan of wil gaan. ISP Today en de zuster publicatie Channel Connect zijn er onder andere om meer over dit thema te vernemen en er later op de bekende manieren over te berichten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.