IT-apparatuur met een rood randje

Stichting ‘ICT vanaf morgen’ creëert bewustwording en helpt bedrijven controle te krijgen over de gehele keten als het gaat om afgeschreven ICT materiaal. ISP Today vroeg Marcel van Basten, projectmanager bij de stichting, over de mate van hergebruik binnen de Nederlandse Internetsector.

MVO
“Hergebruik is in de Nederlandse IT-sector vooral gerelateerd aan de opbrengsten die hieraan verbonden zijn,” legt Van Basten uit. “Oudere apparatuur wordt vooral gezien als een potentiële (extra) inkomsten bron. Veel minder speelt het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hierbij een rol. Het lijkt vooral gedreven te worden door opbrengsten en zeker ook gemak.”

Verantwoordelijkheid
Volgens Van Basten is het bedrijf die met de juiste prijs, het snel en goed kan komen verwerken, bij voorkeur de partij die oudere apparatuur kan hergebruiken. “Daarbij wordt dan minder stil gestaan waar en hoe er gerecycled wordt. Bij het overdragen van de apparatuur is het gevoel dat de verantwoordelijkheid over de verwerking ook is overgedragen.”

Onvoldoende kennis
Onvoldoende bewustzijn is waarschijnlijk ook een reden dat er volgens Van Basten niet zo wordt stilgestaan bij hoe, waar en door wie er hergebruikt  wordt. “Wij denken dat veel IT-bedrijven in Nederland maatschappelijk juist goed op weg zijn door meer en meer gebruik te maken van energie besparende technologieën, maar daarbij de ‘achterkant’ vergeten door vooral onvoldoende kennis van het proces wat volgt. Bewustwording over de steeds schaarser worden grondstoffen en edelmetalen, maar ook de verscheping van apparatuur naar ‘3e Wereldlanden’ – ook al is dit bij wet verboden – is nog steeds vaak een onbekend fenomeen.”

Focus
Van belang bij de bewustwording van de Nederlandse Internetsector is dat er minder gefocust moet worden op de potentiële opbrengst, denkt Van Basten. “Van belang is meer focus op de toekomst en de maatschappelijke waarde van de oudere apparatuur. Het verantwoord laten recyclen van apparatuur zal op korte termijn een lagere opbrengst met zich meebrengen, maar op langere termijn de duurzaamheid die in deze sector van groot belang is verder ondersteunen. Duurzaamheid in deze sector is niet alleen letten op het energie verbruik en het voldoen aan milieu normeringen. Het is iets wat onderdeel moet zijn van het besturen van de organisatie, en daar is vaak niet direct aandacht voor in alle dagelijkse ontwikkelingen en uitdagingen.”

Ambassadeurs
Van Basten wil deze bewustwording creëren bij de directies en eigenaren in de Nederlandse Internetsector. “Dit zouden perfecte ambassadeurs kunnen zijn van het gedachte goed van ‘ICT voor Morgen’: het zonder winstbejag laten herinzetten en recyclen van apparatuur om de sociale en milieuramp die ontstaat door het ondoorzichtig afvoeren van apparatuur aan te pakken. We willen allemaal onze marges goed houden en aandeelhouderswaarde nastreven, wat in een economie gedreven maatschappij ook van belang is. Daarbij moeten we onze verantwoordelijkheid over de herkomst en de afvoer van de middelen die dit mogelijk maken niet vergeten. Edelmetalen uit de bodem halen leidt meer en meer tot een milieuramp, en door de schaarste hierin wordt dit duurder en met nog minder aandacht voor de omgeving gedolven. Wij zitten met zijn allen op een andere, bovengrondse, berg edelmetaal. Laten we die ook verantwoord eruit halen en hergebruiken.”

Verantwoorde afvoer apparatuur
Tot slot wil Van Basten meegeven: “Wees je bewust van waarmee je je geld verdient, en wie daar de dupe van kan zijn. Hoe de bloed-diamanten werden en worden gewonnen, gaat ook op voor onze systemen. Bloed systemen misschien wel, zonder ook maar een enkel groen randje. Dus… niet alleen zorgvuldig en groen met het energieverbruik omgaan, ook de verantwoorde afvoer regelen voor de apparatuur.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.