Juniper en IDC over: Werk – TTM – Consolidatie – de Klant

IMAG6318-juniper630415Donderdag werd in Hilversum de Juniper Network Summit 2015 gehouden. Duidelijk iets dat een ander publiek trok dan de SIDN relatiedag. Er werd zeer waarschijnlijk ook over andere zaken gesproken. En toch was het een event waar ook de gemiddelde SIDN deelnemer registrar iets had kunnen opsteken.

Voor speciaal die groep hier op ISPtoday volgt hier een opsomming van de meest opvallende uitspraken. Die werden gemaakt door onder andere Paul Gainham, senior director hosting & service providers, Marcel van Opzeeland, bekend bij een aantal hosting en serviceproviders en Chris Barnard van IDC.

Het punt waar iedereen op wees was: werk. IDC hield de zaal, waar naast partners en resellers ook gebruikers zaten, voor dat tot 2018 mogelijk 25% van de IT werkzaamheden komt te vervallen. Dat komt door cloud en de trend dat alles steeds sneller moet kunnen worden opgeleverd. De TTM (Time To Market) van alles wordt korter en niemand accepteert nog dat IT daar de remmende factor is. Doe je dat wel, dan halen je concurrenten je lachend in. Paul Gainham noemde als voorbeeld een situatie waar IT een verbetering binnen 1 werkdag kan verzinnen en doorvoeren, maar dat het bij de netwerkafdeling 2 weken doorlooptijd heeft. Het verschil tussen die twee is te groot. Gainham gebruikte hier het begrip “cloud-time”, dat is “near-real-time” en dat is de nieuwe norm.

Je zag die druk op tijd ook terugkomen bij een aantal sprekers van het grote Copaco event in oktober waar ISPtoday uitgebreid aandacht aan heeft besteed. Wat daar niet werd aangegeven, maar wat Juniper wel op wees: eigenlijk zijn de meeste ontwikkelingen die nu een rol in de datacenters en bij providers spelen niet door de vendors ingegeven. Het zijn grootgebruikers die de markt vormen. De impact van die ontwikkeling mag niet worden onderschat.

Verder gaf iedereen ook dat de markt voor datacenters consolideert. Maar er is en blijft ruimte voor meer regionale aanbieders, helemaal om juridische issues te vermijden (Safe Harbor en zo). Voor een vendor als Juniper betekent dat dat men oog moet blijven houden voor deze “kleinere” gebruikers. Gebruikers groot en klein zullen – volgens IDC – ook moeten inspelen op de nieuwe fase (“3rd platform fase”) waarin cloud de norm is en zaken als continuous delivery en automation een must zijn: de verwachting is dat 30% van de bedrijven daar veel moeite mee gaat krijgen. Daar zit dan ook de toegevoegde waarde van providers, hosters, datacenters. Zij kunnen nog steeds een rol – misschien zelfs wel een betere rol – vervullen bij het faciliteren, ontzorgen en ondersteunen (!) van bedrijven. Of grote bedrijven dat evengoed kunnen als kleinere is niet besproken.

Het laatste punt dat door alle sprekers werd aangestipt: de klant. IDC voorziet dat de komende jaren customer intimicy, ook bij B2B verder zal toenemen. Gainham sprak over noodzaak en impact van samenwerken. Opzeeland had daar het mooie voorbeeld van een onderwijsinstelling waar de behoefte tot bijgepraat worden door een vendor leidde tot te veel (!) inschrijvingen voor de workshops.

Al met al was het een interessante bijeenkomst. Maar eerlijk is eerlijk: je moet een bepaalde omvang hebben wil je de input en adviezen kunnen gebruiken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.