Katalysator voor goede ideeën

Gisteravond zijn in Amersfoort tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Registrars (VvR) de leden van het bestuur gekozen. Erik Logtenberg, de voorzitter, praat ons bij over de avond en de richting die de VvR nu op gaat.

Volgens Logtenberg was dit de laatste stap in het traject van de oprichting van de VvR en de eerste stap naar meer invloed van de registrars bij SIDN. Na de roadshow-bijeenkomsten in april en de ondertekening van samenwerking met SIDN, is gisteravond de initiatiefgroep uitgezwaaid en een bestuur aangesteld. Met daarin: Mark de Wildt, Vince van Domburg, Robert Nieuwenhuijse, Arno Vis, Norbert van der Knaap, Peter Dost en Erik Logtenberg.

initiatiefgroep_vvr_sidn
De inmiddels uitgezwaaide VvR-initiatiefgroep tijdens de SIDN-relatiedag in Utrecht.

“We kunnen nu echt concreet aan de slag,” geeft Logtenberg aan. “Het eerste waar we natuurlijk werk van gaan maken, is het achtste lid aanstellen in de Raad van Toezicht van SIDN. Hierdoor worden onze adviezen minder vrijblijvend. We gaan proberen alle registrars te bereiken en willen dit zo laagdrempelig mogelijk aanpakken. We merken op dit moment dat mensen de VvR wel belangrijk vinden, maar bijvoorbeeld moeite hebben om daadwerkelijk op onze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Hiervoor gaan we vormen bedenken, zodat we onze leden makkelijk op de hoogte kunnen houden en zij zonder veel moeite hun mening kunnen geven.”

“Tijdens het oprichten van de VvR was ik een van de motoren in de initiatiefgroep en die energie wil ik graag voortzetten in mijn rol als voorzitter,” vertelt Logtenberg. “Ik wil de kar trekken, het initiatief nemen in het organiseren, gebruik maken van de expertise van de anderen en zorgen dat er steeds actie is.”

Logtenberg geeft verder aan dat er op dit moment geen strijd meer met SIDN gevoerd hoeft te worden, maar dat het nu vooral draait om details. “De gedachte voor de oprichting van de VvR is in 2008 ontstaan vanuit de frustratie over SIDN. Gelukkig hebben zij hun zaken nu beter op de rit. Ik wil ook dat bij de registrars het gevoel van machteloosheid over de SIDN verder verdwijnt. We zullen ons advies focussen op de hoofdlijnen, met oog voor de details. Door betrokken te zijn bij SIDN, kunnen we goed toezicht houden om te waarborgen dat de genoemde frustraties niet meer zullen ontstaan.”

“Wat ik wil meegeven aan de registrars is dat ze actief met ons aan de slag gaan. Het belangrijkste is niet het bestuur, maar zijn de leden. We hebben altijd mensen nodig voor onze commissies en het bestuur. Ik hoop dat de registrars van zich laten horen, want zo vormen we met z’n allen een krachtig platform. Ik wil dat de VvR de katalysator is voor de goede ideeën in het veld.”

Het interview met Erik tijdens de SIDN-relatiedag in Utrecht:

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.