Keurmerk onderzoek ACM vergeet telecom en internet

ACM_GfK_Keurmerkonderzoek2016-630415De ACM startte het nieuwe jaar met een publicatie over keurmerken. De toezichthouder spreekt daarbij over een verkennend onderzoek. Het doel van deze actie was tweeledig: zowel de belangrijkste potentiële problemen met keurmerken in kaart te brengen als te achterhalen hoe consumenten tegen keurmerken aankijken.

Het eerste deel van het onderzoek is door ACM zelf gedaan, dat leidt tot een verslag van 11 pagina’s. Het tweede deel is door GfK gedaan, dat leidde tot een powerpoint presentatie van 50 slides. Daarnaast is er nog een persbericht. Dat laatste is door bijna elke krant gebruikt voor een artikel over het onderwerp. Focus van alle krantenberichten is daarbij de consument, verklaarbaar want de C in ACM staat voor Consument.

Wat we terugzien in elk van de drie documenten is dat de nadruk wordt gelegd op reguliere consumenten zaken. Doorsnee e-commerce (wat trouwens inmiddels alles van een boek bestellen tot een verzekering afsluiten omvat) wordt schijnbaar door meerdere keurmerken afgedekt. Hoe goed de consument dat begrijpt, hoe geloofwaardig dat logo is, daar draait het om. We hebben allemaal het advies kunnen lezen: verwarring en wildgroei zijn troef.

Vreemd genoeg komen er in publicaties twee sectoren niet voor: telecom en internet. Internet wordt slechts genoemd als de plek waar men kan zoeken naar een keurmerk. Een verklaring hiervoor ontbreekt. Het ligt voor de hand aan te nemen dat ACM onwetend is over het grote aantal particulieren en SoHo’s dat hostingdiensten afneemt. Of aanbieders hiermee gelukkig moeten zijn is maar de vraag. In het geval van hosting – dat is voor ISPtoday meer relevant dan telefonie – geldt dat er geen keurmerk bestaat dat echt iets zegt over de kwaliteit van de diensten. Iets meer serieuze aandacht voor het onderwerp zou helpen de uitstraling van de sector verder te verbeteren. Het zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de lijstjes met quasi “oprechte en eerlijke” reviews die nu voor menigeen gelden als graadmeter eindelijk eens worden onderworpen aan de eisen die ook gelden voor echte consumentendiensten zoals energie en verzekeringen.

Daarmee is nadrukkelijk niet gezegd dat het ACM onderzoek naar keurmerken dat er nu ligt voor de hostingsector totaal zinloos is. Met name de bevindingen van GfK zijn interessant. Zij laten bijvoorbeeld zien waarom de consument op zoek is naar een keurmerk. Dat is best handig om te weten als je ook diensten levert aan consumenten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.