Kredietwaardigheid en Cybersecurity

Moodys_logo_blueEigenlijk zat het er al een tijdje aan te komen. Na de onvoorstelbaar grote hacks en miljoenen die aan schadevergoedingen zijn uitgekeerd hebben twee grote kredietwaardigdheidsbeoordelaars (scrabble alert!) gemeend er goed aan te doen de markt uit te leggen hoe zij aankijken tegen online veiligheid.

Standards & Poors kwam in september al met de melding dat het in het vervolg beter zou kijken naar de maatregelen die banken treffen om de online veiligheid op peil te houden. Dat bericht, inclusief de melding dat er hierom nog geen downgrades hadden plaatsgevonden, heeft amper de mainstream pers gehaald. Logisch, het ging immers alleen om banken.

Nu is er echter een onderzoek van dat andere grote kantoor, Moody’s, gepubliceerd en dat slaat een andere toon aan. Moody’s beperkt zich niet tot de banken. Elke instelling en elk bedrijf in elke sector dat het van nu af aan onderzoekt gaat ook beoordeeld worden op de maatregelen die het heeft getroffen met betrekking tot “breach detection, prevention and response”. Cyber threats hebben schijnbaar nu een zelfde status als natuurrampen: voor een deel kan je je daartegen beschermen en die worden al langer meegenomen in de analyses die leiden tot een kredietwaardigheid op basis van de letters met een plus of min teken.

Wat moet je in Nederland met dit bericht? Allereerst de scope van het advies: het gaat niet alleen over de VS, S&P en Moody’s werken wereldwijd. Het gaat evenmin alleen over banken of ziekenhuizen. Iedereen die verantwoordelijk is voor een groter (hoeft niet eens beursgenoteerd) bedrijf of instelling gaat hier mee te maken krijgen. De banken die de financiering regelen houden immers voor een deel rekening met wat deze twee bureaus zeggen.

Nu het goede nieuws: dit is wel het type eyeopener dat je nodig hebt om bij bepaalde directies aandacht te krijgen voor (online) veiligheid. Het is dus iets waar een provider slim op kan inspelen (ja: ISO, NEN, etcetera helpen, maar zijn geen ultiem bewijs van kundigheid).

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.