Leerzaam onderzoek cloudgebruik MKB en enterprises -1

ISP Today heeft in het verleden vaker verwezen naar het “State of the Cloud” onderzoek van Rightscale. Dat bedrijf is eind vorig jaar overgenomen door branchegenoot Flexera. Het eerste rapport voor dit jaar is daarom voorzien van twee logo’s. In twee artikelen gaat ISP Today dieper in op een aantal van de bevindingen.

Flexera

Rightscale, nu Flexera, is een Amerikaans bedrijf dat Multi-Cloud Management and Cloud Cost Optimization biedt. Dat is de klanten in staat stelt de kosten van cloud gebruik inzichtelijk te maken en zo onnodige kosten te vermijden. Met 200 partners wereldwijd en 1.000 medewerkers op de payroll is het ook zeker geen klein bedrijf. Bij deze omvang hoort ook een eigen onderzoeksteam. Dat bestaat uit 8 personen en die komen allemaal uit de Rightscale stal, waar ze de nodige ervaring met deze survey hebben opgedaan.

Inzichten en delen

ISP Today komt veel onderzoek tegen. De kwaliteit daarvan wisselt sterk. Rightscale is altijd een positieve uitzondering geweest. Niet in de laatste plaats omdat de wc-eend factor laag was en omdat het werk altijd vrij toegankelijk is geweest. De groep deelnemers aan de enquête is altijd internationaal en zowel enterprise als MKB geweest. Daarmee levert het inzichten die ook voor een doorsnee Nederlandse provider van MKB formaat met MKB klanten zinnig zijn. Deze nieuwe editie hanteert de zelfde insteek en is daarmee maximaal bruikbaar. De kennis mag je ook in je eigen communicatie toepassen, het rapport wordt onder een CC BY 4.0 licentie aangeboden

Multicloud heerst

In dit eerste artikel over het 50 pagina’s tellende onderzoek draait het om het soort clouds dat wordt ingezet. Dat enterprises een ander IT en cloud gebruik kennen is bekend. Toch wekt het verbazing als wordt gekeken naar het antwoord op de vraag wat de cloud strategie van een bedrijf is.

84% van de enterprises geeft daarbij aan een multicloud omgeving te gebruiken. Daaronder verstaat Flexera/Rightscale het totaal van hybride clouds, meerdere private clouds en meerdere publieke clouds. AWS en Azure naast elkaar gebruiken is het combineren van publieke clouds. Een ondernemer die een eigen privé cloud combineert met iets uit de publieke AWS omgeving valt onder de categorie hybride. Privé cloud is echter een container begrip. De onderzoekers gaan er van uit dat gebruikers met een eigen on premise faciliteit of colo van zich zelf vinden dat wat ze  gevirtualiseerd hebben ook een vorm van privé cloud is.

Kiezen voor een multicloud strategie komt ook in het MKB veel voor. 61% is daar de score. Van alle worksloads die men in beeld heeft wordt 43% in publieke clouds afgewikkeld, dat is 10 procentpunten hoger dan voor enterprises. Die groep noemt vaker dat workloads in privé cloud omgevingen draaien.

 

Non cloud

De bedrijfsomvang lijkt overigens niks uit te maken voor de bereidheid of noodzaak workloads in een non-cloud omgeving te houden (21% voor enterprises, 22% voor het MKB). Die laatste score is opvallend. Het verklaart waarom de vraag naar onpremise oplossingen en goede colo blijft bestaan.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.