Leerzaam onderzoek cloudgebruik MKB en enterprises -2

Na maandag te hebben gewezen op de brede acceptatie van een multicloud omgevingen bij enterprises en het MKB staat ISP Today vandaag stil bij een andere bevinding van het “State of the Cloud” onderzoek. Kosten staan hierin centraal.

Schrikken

ISP Today hoort vaker in de markt dat de kosten voor de cloud tegenvallen. Gebruikers die schrikken van de eerste facturen en de schommelingen in de maandbedragen zijn een bekend verschijnsel. Providers die daarmee geconfronteerd worden zien dit soort ontevredenheid met lede ogen aan. De klant heeft de mogelijkheid aan de knoppen te zitten, doet daar iets niet of fout en dat levert communicatie op waar niemand op zit te wachten.

In het Flexera/Rightscale onderzoek wordt dieper in gegaan op de kosten van cloud gebruik, de zorgpunten en de meest gemaakte fouten. Daarbij zijn de bevindingen voor enterprises en het MKB weer apart vermeld.

Cloudkosten

Dat de cloudkosten bij beide categorieën hoog op de agenda staan zal niet verbazen. Dat enterprises zich daar fors meer zorgen om maken is verklaarbaar omdat daar vaker meer applicaties en clouds in gebruik zijn. Het overzicht behouden vergt dan meer aandacht. Dat in een jaar tijd bij enterprises de zorg om de cloudkosten in de hand te kunnen houden met 4 procentpunten is toegenomen van 80% naar 84% is desalniettemin een ontwikkeling waarbij langer moet worden stil gestaan. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat ze zich zorgen maken op het nodeloos afnemen van cloud capaciteiten. 27% verspilling van resources, licensies, storage schat de groep van enterprises en MKBers in. Flexera komt is van mening dat die schatting 8% te laag is. Met andere woorden 34% van de cloud kosten zijn leuk voor de cloud aanbieders en pure geldverspilling voor de klanten.

Kostenmonitoring

Als wordt gekeken naar de oorzaken en maatregelen valt direct op dat er nog te weinig cloudbeheer geautomatiseerd is. Handmatig up- en downscalen zal een reden hebben, maar of het effectief en efficiënt is valt te betwijfelen.

 

 

Iets dat ook naar voren komt als bron van verspilling is het niet inspelen op daluren, goedkopere regio’s en kortingen. Dat lijkt vooral op te gaan voor de proposities van AWS en Azure. Het onderstreept de stelling dat cloudgebruik op basis van het passieve houding bij kostenmonitoring, dat passend was voor colo contracten of onpremise beheer, leidt tot onnodig hogere kosten.

De vraag die Flexera/Rightscale niet stelt is of van een cloudaanbieder kan worden verwacht dat hij zijn klanten maximaal faciliteert bij en wijst op de mogelijkheden kosten te besparen? Is dat überhaupt mogelijk, is het beter daar derden voor in te schakelen of is stilzitten gebruikelijk?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.