Leveringsvoorwaarden voor standaard hosting – een mini vergelijking

Naar aanleiding van een verder niet ter zaken doende upgrade kwam op twitter de opmerking voorbij dat het bij de hoster Antagonist niet was toegestaan bepaalde diensten te draaien. Dat zou staan in de voorwaarden. Het eerste wat aan die voorwaarden opviel was de omvang 11 pagina’s A4. Een mini onderzoek was geboren.

Mini onderzoek

De inhoud van de voorwaarden was bij het zien van de omvang opeens minder interessant geworden. De vraag die namelijk direct opkwam was of het normaal is voor standaard hosting zoveel pagina’s tekst nodig te hebben (*).

DuckDuckGo is aangeslingerd en ingevoerd zijn de twee woorden “standaard hosting” Als taal is voor Nederlands gekozen en veilig zoeken stond aan. De bovenste vermeldingen zijn aangeklikt en ontdubbeld, resultaten die niet in de Nederlands waren zijn verwijderd. Dat leverde 7 bedrijven op en Antagonist werd als 8ste aan de lijst toegevoegd. Strato viel in dit lijstje op omdat het als enige de voorwaarden niet (of: niet duidelijk zichtbaar) als PDF aanbiedt. Bij in ieder geval Yourhosting was het ook mogelijk een oudere versie aan te klikken.

Omvang

De omvang, daar ging het om. Je kunt dat op twee manieren vaststellen. Je kunt simpel het aantal A4 pagina’s tellen. In dat geval SoHosted met 17 pagina’s de verliezer. Provident en Transip delen eerste plaats omdat ze beiden 3 pagina’s nodig hebben. De termen Verliezer en Winnaar zijn natuurlijk subjectief, maar wel belangrijk. Een dik pak met voorwaarden kan afschrikkend werken. Zo te zien heeft een aantal partijen dat ook door en daarom werk gemaakt het aantal pagina’s klein te houden.

Wat helemaal afschrikt is een dik pak papier met een 8 punts letter (of kleiner) bedrukt. Dat is het clichébeeld van algemene voorwaarden waar iedereen voor terugdeinst. In deze uiterst beknopte steekproef zien we daar een paar gevallen van. Het leidt zelfs tot de vaststelling dat SoHosted het helemaal niet zo slecht doet. Het is weliswaar een omvangrijk document, met 17 pagina’s en 7,048 woorden is het echt meer tekst dan de spreekwoordelijke achterkant van een sigarendoos. Maar als je het omrekent kom je uit op 415 woorden per pagina en dat is helemaal niet veel.

De tabel spreekt verder voor zich.

De vraag of het normaal is voor standaard hosting zoveel pagina’s tekst nodig te hebben is daarmee niet beantwoord. Of een lange tekst beter of slechter is, daarover valt vast nog een hoop te zeggen. Wat wel duidelijk is geworden, is dat er behoorlijke verschillen zijn tussen deze partijen.

 

(*) Disclaimer: als direct betrokkene bij de minder succesvolle pogingen te komen tot standaarden voor hosting en de succesvolle standaardisering van leveringsvoorwaarden voor internettoegang is dit een bekend onderwerp.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.