Lycos/Pessers en bakzeil halen

Een paar dagen terug verscheen op de website Boek 9 een verwijzing naar een actuele zaak waarbij het Lycos/Pessers arrest is gebruikt. Boek 9 gaat over “Nederlandse IE-praktijk relevante rechtspraak, berichtgeving en wetgeving“ – dus puur juridische materie. De actuele zaak ging over het niet verwijderen van een nepprofiel. Na het lezen kwam de vraag op hoe vaak Lycos/Pessers nog een rol speelt.

Het Lycos/Pessers arrest is baanbrekend voor de Nederlandse internetsector. De Hoge Raad heeft hiermee bepaald onder welke omstandigheden een provider of hoster NAW gegevens van een abonnee of dienstgebruiker moet overhandigen. Het gaat hierbij niet om het geven van informatie aan politiediensten, daarvoor is andere wetgeving van kracht. Het gaat om het verstrekken van gegevens aan civiele partijen. Dat kan een clubje als Brein zijn, maar ook een particulier die klaagt. Het vonnis van afgelopen week was van dat laatste een voorbeeld.

Via de zoekoptie op Rechtspraak.nl is makkelijk te achterhalen dat vanaf 01-01-2018 tot heden 9 zaken zijn gepubliceerd waarin het begrip Lycos/Pessers voorkomt. Dat wil nadrukkelijk niet zeggen dat er ook maar 9 zaken zijn geweest. Slechts een fractie van wat Nederlandse rechters vonnissen haalt deze website. De kans is dus aanwezig dat er meer zaken zijn geweest.

Van de 9 zaken is de een na nieuwste waarschijnlijk op dit moment de bekendste. Een klagende filmmaker heeft vorige maand bakzeil gehaald in een zaak tegen Ziggo. De rechter vond, daarbij verwijzend naar Lycos/Pessers dat er weliswaar een gerechtvaardigd belang was in het verkrijgen van die gegeven. Maar wat men ermee wilde doen was onvoldoende duidelijk.

Van de andere zaken valt op dat de eisende partijen door de rechter in het gelijk worden gesteld. Tommy Hilfiger bereikt zo dat Facebook gegevens van accounthouders die nepgoederen aanbieden moet bekend maken en YourHosting moet de NAW van een domeinnaamhouder bekend maken.

Een vreemde eend in de bijt lijkt de zaak Toshiba tegen ING te zijn. De Belgische vestiging van het Japanse bedrijf is slachtoffer geworden van factuurfraude, waarbij het geld naar een (of meerdere) Nederlandse ING rekeningen is doorgesluisd. De rechter wijst de eis van Toshiba toe waardoor ING de gegevens van de rekeninghouders moet bekend maken. Daarover staat dit te lezen:

In dit verband wordt ten slotte overwogen dat toetsing van de onderhavige vordering aan de eisen die zijn gesteld in het arrest HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019 (Lycos/Pessers) op dezelfde gronden tot dezelfde beslissing zou hebben geleid.

Lycos/Pessers was dan weliswaar een zaak waarbij online/internet een centrale rol speelde. Het wil niet zeggen dat het alleen bij “internet zaken” wordt toegepast. Evenmin is het zo dat grote bedrijven (Facebook, ING bank) van dit arrest geen last hebben. Als een zaak voor de rechter komt halen ze net als doorsnee hosters gewoon bakzeil.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.