Mainframes en het personeelsvraagstuk

Compuware heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd. Hierbij draait het om mainframes, wat op het eerste gezicht een omgeving lijkt die weinig met de doorsnee business van de ISP Today lezer te maken heeft. Toch zitter er een paar punten in die het benoemen waard zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door Forrester dat daarvoor 160 online enquêtes heeft geanalyseerd. Die waren uitgezet in de VS en EMEA onder de hogere IT rangen van bedrijven die mainframes gebruiken. Daarmee is zeker gesteld dat 100% van de respondenten over de juiste kennis van mainframes en de inzetbaarheid daarvan heeft.

Toename gebruik

Die groep weet in ieder geval te melden dat steeds meer critical workloads naar mainframes worden verhuisd. De vraag waarop zij antwoorden was “loopt meer dan de helft van de critical workloads op mainframes?” 57% antwoordde daarop ja en 64% gaf aan dat dat volgend jaar het geval zou zijn. Dat is best een opmerkelijk resultaat. Als dat klopt is dat een trend die bijna haaks staat op wat eerder en elders is vastgesteld.

Personeelsvraagstuk

Opmerkelijk is ook de volgden vraag en die gaat over het personeel. 23% van de bedrijven geeft aan dat de laatste 5 jaar mainframe personeel is vertrokken. Nu is dat op zich heel normaal, jobhoppers in de IT zijn een bekend verschijnsel. Waar het hier echter om gaat is het vertrek van personeel waarbij de leeftijd een rol speelt. Ervaren rotten gaan met pensioen en organisaties verliezen kennis. In 63% van de gevallen van uitstroom is men er niet in geslaagd vervangend personeel te vinden.

Op deze plek is het wel nodig even op de opdrachtgever te wijzen en de lezer te informeren over de mogelijke WC-eend factor. Desalniettemin is het personeelsvraagstuk dat Compuware en Forrester aanstippen een punt dat we serieus moeten nemen. Ook voor wie niet in de mainframe business zit biedt het onderzoek namelijk een simpele en heldere verdiepingsslag. In twee aanvullende vragen worden namelijk de concrete impact van de personeelsvermindering uiteengezet op basis van de respons van bedrijven die daar ervaring mee hebben. Die antwoorden kun je lezen als “wat merk ik er van” en als “wat merkt de klant er van”. Compuware koppelt aan die antwoorden terecht de KPIs en wijst op voorspelling dat het werk alleen maar toeneemt.

Conclusie

De conclusie is dat bedrijven een nieuwe balans moeten vinden klinkt als een open deur. Toch is dat precies wat nodig is, want een blik deskundig personeel opentrekken is een illusie. Dat geldt trouwens voor een heel groot deel van de IT sector, zoals MSPs en datacenters.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.