Mainframes, vergrijzing en continuïteit

Mainframes. Voor velen staat dat gelijk aan het verleden, de tijd dat bedrijven alle IT gewoon nog zelf deden. Het staat voor het pré-cloud tijdperk en heel veel eigen ijzer in serverruimtes die de verbeelding tarten. Je kunt echter ook mainframes nemen als voorbeeld van de uitdagingen waar bedrijven en overheden mee geconfronteerd worden.

Mainframes kun je zien als iets uit het verleden, maar dan zie je over het hoofd dat er nog steeds toepassingen zijn waarvoor ze worden ingezet. De cijfers van IBM zijn elk kwartaal weer een duidelijke indicatie voor de marktvraag. Mainframes zijn niet dood en het zijn ook zeker niet alleen maar banken die ze inzetten. Dat laatste wordt namelijk vaak als enige doelgroep in presentaties aangehaald. Daarmee is direct een probleem aangestipt: de kennis over de inzet van mainframes is best wel beperkt. Het zijn specialisten die ze onderhouden.

Dat specialisme is goed, want dat zorgt voor goede, stabiele omgevingen met extreem lage uitval. Het heeft echter ook een nadeel en dat is jaren terug al duidelijk geworden toen de eerste organisaties de verschillen in prijzen voor aanschaf en onderhoud, maar ook de theoretische TCO van cloud onder ogen kregen. Het idee ontstond dat mainframe diensten daar op termijn maar naar toe gemigreerd moesten worden.

We zitten ondertussen in 2018 en nog steeds worden er mainframes verkocht, het aantal bedrijven dat er afscheid van heeft genomen en volledig is over gestapt naar de cloud is gering. En naarmate de tijd vordert wordt dat een toenemend vervelende situatie. De voornaamste reden daarvoor is vergrijzing. Forrester heeft eerder dit jaar daar een rapport voor Compuware over opgesteld en wie de Nederlandse situatie kent weet dat die bevindingen aardig kloppen.

  • Het aantal bedrijfskritische processen waarvoor mainframes worden ingezet neemt toe, niet af (bij gebrek aan alternatieven!) ;
  • Tot 20% van de mainframe specialisten komt de komende 5 jaar in aanmerking voor pensioen;
  • 67% van de vacatures voor mainframe beheer is niet meer te vervullen. Dat heeft te maken met zowel vraag als aanbod.

Het gevolg is dat de inzet van mainframes, maar ook de migratienaar clouds steeds lastiger gaan worden. De mensen die hard nodig zijn omdat ze over de kennis beschikken worden schaars. Zij die er nog wel zijn hebben soms heel valide redenen (de eigen baan) een dergelijk migratie minimaal te ondersteunen. Nu zijn er natuurlijk cloud aanbieders of consultants die zeggen dat Mainframe as a Service of iets vergelijkbaars er geheid gaat komen. Dat klinkt leuk, maar het is op dit moment toekomstmuziek en het lost ook een probleem niet op. En dat grootste probleem is de kennis.

Mainframes kun je trouwens ook vervangen voor een andere techniek of toepassing. Op tal van plekken bij overheden, in het bedrijfsleven, de zorg en elders wordt specifieke kennis steeds zeldzamer. Dat raakt inmiddels ook hosters. De eerste lichtingen medewerkers van bedrijven die de ins-and-out van de websites kennen en nog begrijpen wat overal mee werd bedoeld verlaten het veld. Juist op dit niveau is de documentatie vaak slecht geregeld, omdat toen men begon de website nog een “bedrijfskritische toepassing” was.

De business continuïteit, dat is waar we het over hebben, komt in het geding. BCM (Business Continuity Management) is een term die velen zullen afschrikken omdat ze denken dat zoiets alleen opgaat voor grote bedrijven. Bijvoorbeeld banken die met mainframes werken. Dat is dus niet zo. Je kunt de bevindingen van Forrester, juist omdat ze over iets anders lijken te gaan, trouwens heel goed gebruiken om met je klanten en leveranciers eens te praten over continuïteit.

 

(illustratie via Wiki By Huhu Uet GFDL  or CC BY 3.0)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.