Meer vraag naar refurb en overstock door mutlicloud?

In de marge van de ChannelConnect bijeenkomst over circulariteit viel de opmerking te horen dat migreren terug uit de cloud een reden is waarom de vraag naar refurb of overstock hardware toeneemt. Dat is meer dan een prikkelende opmerking. Het vraagt om onderzoek en onderbouwing.

Droge ogen

We weten allemaal dat ondernemers en overheden gebruik maken van cloud infrastructuur. Minder dan tien jaar geleden werd nog beweerd dat iedereen met alles naar de publieke cloud zou migreren. Zelfs de hardste schreeuwers van toen kunnen dat inmiddels niet meer met droge ogen beweren. Wat we hebben gekregen als trend met breed draagvlak is hybride.

Container begrip

Hybride is het ultieme container begrip. Je kunt er van alles onder verstaan zolang het maar gaat om de combinatie van twee (of meer) componenten. Onpremise en publieke cloud is net zo goed hybride als offpremise via een colo datacenter en een private clouddeel op het platform van een grote publieke cloud aanbieder. Hybride is ondertussen hard op weg de brede standaard te worden, als het dat al niet is. En het is een ontwikkeling die schijnbaar geen eindpunt kent. Hybride staat namelijk ook voor flexibiliteit. Daarom dat de handel ook zoveel vraag naar refurb en overstock waarneemt. Het is een slimme manier om aan de hybride IT behoefte te kunnen voldoen, bijvoorbeeld als wordt besloten een deel van de workloads die in een externe cloud omgeving draait weer terug te halen of om die te kunnen verdelen over een externe en een eigen cloud met het oog op redundantie en compliancy.

Zoeken naar antwoorden

Op de vraag hoe vaak dat terug-migreren en herverdelen gebeurt en of het dan om alles gaat of een deel lijkt geen antwoord te bestaan. Er zijn, los van wat persberichten, geen publicaties voor Nederland die deze punten adresseren. Wat we wel hebben gevonden is Amerikaans onderzoek, maar de markt voor cloud diensten daar is totaal onvergelijkbaar met wat in Europa speelt (denk aan de verschillende wettelijke kaders). Mogelijk is dan het onderzoek dat de Finse cloud provider Nordcloud heeft laten uitvoeren nuttiger. Het bedrijf telt vestigingen in een handvol Europese landen en heeft het Duitse bureau Crisp onderzoek laten doen. Dat betreft weliswaar de Duitse markt, maar beter dan dat is op dit moment niet voorhanden.

Verdelen

Het onderzoek heeft een groot aantal mogelijkheden van cloud gebruik als thema. Zowel het migreren naar de cloud als het verdelen van de workloads over meerdere clouds als strategische keuze is nagevraagd. Wat we daar zien is dat 29% vertrouwt op 1 cloud omgeving. Dat kan een externe leverancier zijn, maar ook de eigen omgeving. 53% vertrouwt op twee clouds en 18% op drie of meer.

Zou het kunnen zijn dat de bedrijven die gaan voor een multi cloud omgeving (let op: dat is dus ook op basis van een eigen bestaande of nieuw te bouwen lokale cloud) mede de oorzaak zijn van de toenemende vraag naar refurb en overstock?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.