Migreren naar de cloud blijft lastig – in ieder geval voor de overheid

In het verleden is op ISP Today al eens aandacht besteed aan het federale Amerikaanse cloudbeleid. In het kort is dat de “cloud-first strategy” van bijna tien jaar geleden, die is schijnbaar nog steeds nodig.

Openbaar

Het aardige van de Amerikaanse worsteling met cloud is dat het (bijna) allemaal zo goed is gedocumenteerd. Om de haverklap nodigt een commissies van senaat of congres weer ambtenaren, vendoren of deskundigen uit om gebriefd te worden over de vorderingen, de besparingen en al het andere. De notulen daarvan zijn dan openbaar en steeds vaker is de zitting later op YouTube te vinden.

Een redelijk actueel voorbeeld daarvan is de hoorzitting van de “House Subcommittees on Information Technology and Government Operations”. Daar zijn twee comités gecombineerd om half maart te worden gebriefd over de vorderingen van de cloud first strategie en de vorderingen met het verplicht migreren naar de cloud. Dat laatste is stoer beleid waaraan alle federale onderdelen zich moeten houden. Maar ook in 2018 ziet het er naar uit dat die mammoettankers slechts langzaam van koers wijzigen, als ze dat al doen.

Uitstel

Een aanzienlijk aantal federale overheidsdiensten heeft de verplichte migratie per ultimo 2018 zelfs weten uit te stellen tot 2020. Politici begrijpen daar natuurlijk niets van. Ook in de VS is de kennis van IT in de politiek van een bedroevend peil als je leest dat er wordt geëist dat per 2020 legacy systemen moeten worden uitgezet en dat er niet meer van datacenter gebruik mag worden gemaakt. Dat eisen, terwijl de specialisten aangegeven dat er geen migratie mogelijkheden zijn en dat te weinig leveranciers door de toetsing komen (!) geeft verder aan dat er zeer waarschijnlijk ook na 2020 nog datacenters in de VS up and running zijn voor overheidstaken. De 100% overstap naar cloud is vooralsnog weer een illusie gebleken en door nu 2020 als ultieme deadline te noemen is de datum voor de derde keer vooruitgeschoven.

Weerstand?

De weerstand vanuit de overheden zelf wordt als oorzaak genoemd door de politici. De diensten wijzen naar de regels opgelegd door Washington waaraan schijnbaar weinig leveranciers en diensten aan kunnen voldoen. Een politiek gewenste 100% migratie naar de cloud is vooralsnog te lastig. 75% van de federale IT spend is nu gerelateerd aan legacy systemen.

Het Amerikaanse voorbeeld zal vast ook elders in kleinere vorm voorkomen, bijvoorbeeld bij enterprises of organisaties met weinig concurrentie. Dat kunnen direct of indirect de klanten van Nederlandse providers en datacenters zijn. Zij zullen die moeizame cloud migraties wel herkennen, maar of zijn het voor zich uitschuiven van deadlines herkennen?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.