Migreren naar de cloud gaat fout want….

Cloud630416Een paar dagen geleden verscheen op cloudcomputing-news een artikel dat dieper inging over het mislukken van cloud migraties. Workloads overhevelen naar AWS stond centraal, maar er is weinig reden aan te nemen dat het verhaal minder opgaat als voor een ander cloud platform is gekozen.

Volgens de auteur is het probleem dat opdoemt betrekkelijk simpel te herleiden tot een vraag: “wat is een goede (of: de beste) oplossing voor mijn IaaS behoefte op dat platform. Als oorzaak daarvoor wordt genoemd dat met pragmatisch en stapsgewijs de overstap maakt en daardoor amper nadenkt over wat goed, beter, best is. Dat is iets anders dan het ontbreken van een planning, die is er namelijk in de regel wel. Dit lijkt veel meer te hinten op het ontbreken van kennis over IaaS omgevingen. De links in het artikel verwijzen naar de website van Logicworks, een bedrijf dat heel verrassend assisteert en adviseert over migraties. De eerste link is naar een 89 punten tellende checklist. Of je daarmee klanten werft of juist afschrikt is daarbij een voor de hand liggende vraag.

Terug naar de valkuil die met migreren naar de cloud schijnbaar is. Het aantal cases dat illustreert dat het allang geen Russisch roulette meer is neemt elke dag toe. Er komen ook steeds meer partijen die de techniek echt begrijpen en daardoor cloud kunnen demystificeren. Het zou dus goed moeten gaan met elke stap die iedereen maakt naar de cloud. Wat is die valkuil dan precies?

Dat antwoord is best simpel en heeft te maken met de lengte van de eerder genoemd checklist. Heel vaak blijken naar-de-cloud-migreerders zowel bron als doel niet door en door te kennen. Als je niet weet wat je huidige IT behoefte echt is (want je kent o.a. de omvang van de shadow IT niet) en hoe optimaal die presteert (want je hebt je nooit in de rapportages verdiept) dan kun je slechts door toeval een optimale cloud performance behalen. Daarom zijn ellenlange checklists voor zoveel klanten een kwelling, het wijst ze er vaak op dat ze al tijden niet meer in control zijn.

Voor iedereen die ondernemers helpt met migraties naar de cloud is dat onderschatten of er tactloos mee omgaan trouwens een heel ander soort valkuil.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.