Migreren naar de cloud – wat gaat daar vaker minder goed dan gehoopt

Of je nu een cloud provider bent of je levert een dienst die vanuit een cloud wordt aangeboden, voor je klanten kan “iets met de cloud doen” best een uitdaging zijn. In een aantal gevallen blijken de verwachtingen vooraf ook niet te matchen met de ervaringen na de overstap. Waar gaat dat mis en hoe valt dat te voorkomen?

Die vragen worden vaak gesteld. Er is ook al heel veel onderzoek gedaan om de meeste voorkomende redenen in kaart te brengen. Het Amerikaanse Softchoice is daarom niet de eerste of de enige die met een onderzoek naar buiten komt. In “the state of the cloud readiness 2018” beschrijft het wat 250 IT’ers werkzaam bij even zoveel bedrijven met meer dan 250 medewerkers in de VS hebben geantwoord op een vragenlijst.

Voorbereiding

ISP Today heeft al heel wat van dit soort onderzoek voorbij zien komen. De kwaliteit wisselt nog al. In dit geval is een compliment te maken voor de eerste vraag die is gesteld. Softchoice is een van de eersten die in ieder geval in het onderzoek opnemen of er überhaupt sprake is geweest van een voorbereiding van een overstap naar de cloud. Die vraag is echt heel belangrijk. 82% geeft aan de datacenters op de migratie te hebben voorbereid. Het begrip datacenter wordt niet verder uitgelegd. Amerikanen kennende kan het zowel een on premise als een off premise omgeving zijn. Het is een goede score, maar de 18% die de vraag met nee of weet niet beantwoordde is toch een minpuntje. 72% geeft aan met de hen bekende stakeholders te hebben overlegd over de migratie. Dat is een score die verbaast, 1 op de 4 onwetend laten klinkt niet logisch of verstandig.

Post-migratie tegenvallers

Als men eenmaal in de cloud zit slaat de realiteit hard toe. 43% vindt het lastig een cloud strategie te ontwikkelen. 46% loopt tegen grenzen aan omdat er te weinig kennis is. 52% geeft toe dat de kosten hoger uitvallen dan gepland. De drie post-migratie ervaring zijn niet los van elkaar te zien. Het is zelfs mogelijk de pre-migratie ervaringen daarmee te linken. Dan is de conclusie dat men anno 2018 nog steeds onvoldoende voorbereid een migratie neemt. Het upgraden of aanpassen van een datacenter klinkt nuttig, maar als blijkt dat de kennis en de handen ontbreken om de boel goed te benutten dan is er iets niet goed gegaan. Dat zelfde geldt voor de te hoge kosten.

Softchoice stelt dat 61% van het c-level tevreden is met de business doelen die door een/de migratie naar de cloud mogelijk zijn geworden. 41% van de managers (waarschijnlijk worden daarmee specifiek de IT managers bedoeld, Red.) vindt dat ook. Twee scores die best tegenvallen. Zijn het de gebruikers die hier te kort schieten, of is er voor de cloud provider of dienstaanbieder hier misschien een mogelijkheid extra ondersteuning te bieden?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.