Mini terugblik NLNOG Day 2018

Afgelopen vrijdag werd voor de derde keer bij Podium Mozaïek de NLNOG dag gehouden. Het is verleidelijk daar een uitgebreid verslag van online te zetten, want elk van de talks verdient meer aandacht. Toch doen we dat niet en daar hebben we een goede reden voor.

Het niveau van alle sprekers en talks op deze editie was (wederom) goed. Een aantal talks leek te gaan over oplossingen die minder productierijp zijn, anderen werden al ingezet. Die breedte leverde een afwisselend programma waar ieder van de ruim 150 (of waren het er tijdens de middag zelfs meer?) deelnemers iets uit kon halen. Een samenvatting maken van een zo breed programma en dat in een blogpost persen doet echter de sprekers en de organisatie ernstig te kort. Gelukkig zijn de slides van alle presentaties al online beschikbaar en de videos volgen eerdaags.

Wat we wel doen is stil staan bij de eerste twee talks en wel omdat die twee verdraaid praktische issues beschreven. Tijn Buijs legde in How to s/sysadmin/netadmin/g uit waarom en vooral hoe hij zich heeft omgeschoold tot netadmin. We weten allemaal dat stilstand achteruitgang kan betekenen en dat de markt schreeuwt om kundige mensen. Wat Tijn heeft verteld (en de manier waarop) kan een stimulans zijn de velen die zich afvragen of ze nog wel op de juiste stoel zitten een zetje te geven. Zijn talk verdient het veel breder dan in de NLNOG kringen verspreid te worden.

Dat geldt ook voor de tweede talk van de dag. Jan Žorž (Go6lab/ISOC) & Sander Steffann hebben een hele mooie en op het oog simpele tool ontwikkeld waarmee controleert kan worden of een website ook nog toonbaar is binnen een IPv6 omgeving. Het klinkt simpel, onder de motorkap is dat het uiteraard niet. Heel slim is de opzet, websites kunnen ook vanaf verschillende locaties worden getest. Dit gaat niet de doorbraak van IPv6 veroorzaken maar het is wel een heel nuttige tool voor een grotere groep dan alleen de providers en andere IT dienstverleners. Dit is iets waar zowel webbouwers als reclamebureaus ook heel veel aan hebben. Dat zijn twee disciplines die niet aanwezig waren op de NLNOG dag, maar ze moeten wel gaan weten dat deze oplossing er is.

Over de andere talks zijn we kort: ga gewoon naar de website en lees de presentaties door of wacht tot de videos beschikbaar zijn. En noteer vast dat volgend jaar zo rond deze tijd er een event is waar heel veel kennis wordt gedeeld, waar salespitches totaal ontbreken, de sfeer en de catering top zijn. Voor een klein team dat NLNOG is zetten ze, met de steun van een insider, iets neer waar iedereen die iets met netwerken te maken heeft minimaal van gehoord en over gelezen moet hebben.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.