More-IP bezoek je omdat ……

DrukwerkStel: je bent vorige week niet in staat geweest naar het MORE-IP event te komen en ook de voorgaande edities hebt je gemist. Hoe kom je er dan achter wat zich op in Pakhuis De Zwijger heeft afgespeeld? Het voor de hand liggende antwoord is dat je de website raadpleegt voor de presentaties, dat geeft een beeld van wat er is verteld. De sfeer komt goed tot uitdrukking in de verslagen, foto’s en filmfragmenten.

Het enige dat je dan nog niet weet wat die paar honderd bezoekers er toe bracht wel te gaan. ISPtoday heeft die vraag aan een aantal sponsoren, sprekers, bezoekers en de gespreksleider gesteld.

Alex (bestuurder): “los van het feit dat ik hier als bestuurder ben en moet vergaderen is dit voor mij een van die keren per jaar dat ik mensen uit het veld ontmoet.” En voegt daar lachend aan toe: “wist je dat ik hier zelfs vragen over NaWas heb gekregen, dat is toch mooi!”

Timo (bezoeker): “je peers in levende lijve ontmoeten.”

Marco (spreker): “contact houden met de community. Dat is belangrijk want we hebben hier niet zo’n sterke NOG.”

Marcel (sponsor): “wat me opvalt is dat je hier meer vertegenwoordigers van grote partijen tegenkomt dan op een aantal andere events. Ik ben hier verder om te zien wat zich afspeelt in de markt, de positieve reuring.”

Ronald (bezoeker): “om te netwerken, oude contacten op te halen en nieuwe contacten te leggen. Hier doe je niet direct business, zo werkt dat niet.”

Adam (sponsor): “wij komen al vanaf het begin en voelen ons ook wel onderdeel van het eco-systeem. Daarin willen we zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de rol van sponsor. En natuurlijk is het de plek om nieuwe mensen te leren kennen.”

Chris (gespreksleider): “MORE-IP, dat is voor mij gewoon hard werken om van abstract concreet te maken. Wat je hier ziet is het menselijke netwerk dat dat digitale netwerk mogelijk maakt.” Op de vraag met welk gevoel hij het event afsluit volgt na kort nadenken als antwoord: “met voldoening want het is leerzaam.” En daarmee gaf Chris onbedoeld ook nog eens aan waarom het goed is op de volgende editie van MORE-IP wel aanwezig te zijn.

 

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.