Nadenken over de handen en kennis in de sector

Het afgelopen jaar zijn door Sellair, de uitgever van ISP Today diverse ronde tafel bijeenkomsten georganiseerd. Er werd over onder andere voip, telecom, security, IoT en datacenters gesproken met vertegenwoordigers van die sectoren. Bij alle gesprekken kwam een punt gevraagd en ongevraagd steeds ter sprake: de arbeidsmarkt.

Thema arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een thema dat echt speelt bij alle bedrijven. Of het nu gaat om de grote distributeurs, regionale datacenters of security specialisten, iedereen heeft er mee te maken. Tijdens de ronde tafel gesprekken kwam dat ter sprake als vraag (“hoe werven en behouden jullie de medewerkers?”), maar ook als iets waar de aanwezigen zelf mee kwamen.

Het is een bekende constatering, zeker de grotere bedrijven merken dat niet iedere werknemer de draai kan maken die vereist is. De snelheid waarmee de klant iets geleverd wil hebben, de vele manieren van communiceren en de steeds kortere lifecycles van producten vergen best veel van de mens. De functie is daarbij niet doorslaggevend. De draai moet immers door iedereen worden gemaakt, van callcenter medewerker, via marketing en boekhouding tot en met de directies.

Legacy koesteren

Een aantal keren kwam aan de orde dat het daarbij om meer gaat dan leren omgaan met wat de markt vandaag en morgen verwacht. Een punt dat door een aantal genodigden werd aangestipt was namelijk het leren omgaan met de kennis van vandaag en gisteren. De oudere lichting medewerkers die nog weet wat gelaagdheid in een netwerk is houdt langzaam maar zeker op te bestaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook in de telecom sector, waar ISDN kennis zeldzaam begint te worden. Het is een lastig punt. Iedereen begrijpt dat je niet alles dat riekt naar legacy hard kunt uitfaseren, evenmin is het realistisch exotische toepassingen tot het eind der dagen in de lucht te houden.. Er zal ergens ruimte moeten zijn, in uren en budgetten, om die kennis dusdanig op peil te houden dat bestaande klanten nog bediend kunnen worden, zolang het gaat.

De meeste opmerkingen over kennisbehoud gingen over de relatie met de klant. Een enkeling merkte echter terecht op dat het ook om de eigen organisaties gaat. Dan kom je vanzelf op een punt dat echt heel weinig aandacht krijgt: hoe is dat in de kleinere bedrijven geregeld?

Hoe zit het bij hosters?

Hosters zijn wat dat betreft een mooie doelgroep om die vraag te stellen. Het is een sector met vooral veel kleinere bedrijven. Tientallen bedrijven zijn inmiddels ouder dan 15 jaar, die hebben de Gulden nog meegemaakt en databases met klantgegevens in een format dat niet meer ondersteund wordt. De meeste data zal al diverse keren zijn gemigreerd naar nieuwere omgevingen, maar is iedereen ook echt in staat die data voor de volle 100% te lezen. Is de kennis van de programma’s en de oorspronkelijke hardware nog wel aanwezig?

Mei 2018

Wie denkt dat die kennis echt niet meer nodig is slaat de plank mis. Vanwege die ene beruchte regeling die per mei 2018 van kracht wordt moet je data echt 100% hard kunnen wissen. Er is dus kennis van hardware en software nodig, ook als dat iets heel ouds betreft.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.