Nederlands-Duitse cybersecurity-oefening

Op dinsdag 4 september hebben Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich in Den Haag bekend gemaakt dat Nederland en Duitsland een grensoverschrijdende gemeenschappelijke oefening zullen organiseren op het gebied van cybersecurity.

Cybersecurity staat hoog op de agenda van de Nederlandse overheid. Op 12 januari van dit jaar werd in Den Haag het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC )geopend als onderdeel van de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS). Binnen het centrum moet alle expertise, kennis en informatie binnen de overheid, bedrijfsleven en wetenschap op het gebied van cybersecurity samenkomen. Een belangrijk aspect van de strategie is de samenwerking tussen publieke en private partijen, waarbij de nadruk ligt op vitale sectoren zoals energievoorziening en telecommunicatie.

Gezien het inherente mondiale karakter van het internet en het feit dat cybercriminelen zich niets van landsgrenzen aantrekken, is samenwerking op internationaal vlak van groot belang. De Nederlandse overheid heeft dit in 2011 onderkend in zijn NCSS en stelt expliciet dat Nederland actief zal bijdragen aan internationale initiatieven, zoals de EU-interneveiligheidsstrategie, de EU Digitale Agenda, activiteiten binnen de NAVO op het gebied van cyberdefence en het ondersteunen van het Cybercrime Verdrag. Ook binnen de Benelux is reeds nadere samenwerking gezocht en is door de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse ministers van justitie een intentieverklaring ondertekend om tot verdere samenwerking te komen. Hiernaast is er in EU-VS verband een cybersecuritywerkgroep (Cyber Atlantic) gestart die zich voornamelijk richt op responsmogelijkheden.

Met de gemeenschappelijke Nederland-Duitse oefening wordt een nieuwe concrete stap gezet naar verdere  internationale samenwerking op het gebied van cybersecurity. Meer nieuws over gemeenschappelijke cybersecurity-oefeningen is te verwachten, gezien de plannen van de Europese Commissie voor een tweede pan-Europese cybersecurity-oefening die later dit jaar zal plaatsvinden.

Link persbericht: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/04/gemeenschappelijke-cyber-security-oefening-met-duitsland.html

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Rijksoverheid, ENISA, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en VeiligheidArjan de Jong
is student-stagiair bij SOLV Advocaten en is gespecialiseerd in IT-recht, privacyrecht, auteursrecht, merken- en modellenrecht en aansprakelijkheid van internettussenpersonen.

Dit artikel verscheen op woensdag 5 september 2012 de blog van SOLV Advocaten en is met toestemming overgenomen op deze website.