‘Nederlandse internetsector onzichtbaar in CBS-rapport’

Deze maand verscheen het CBS-rapport ‘ICT, kennis en economie 2013‘, met daarin statistieken en trends binnen de ICT-sector. ISP Today vroeg Michiel Steltman (DHPA) en Simon Besteman (ISPConnect) naar hun kijk op het rapport en wat volgens hen de meest opvallende gegevens zijn voor de internetsector.

Wat is volgens jou het meest opvallende in het rapport als je de Nederlandse internetsector in gedachten neemt?

“Voor het CBS is het internet nog steeds voornamelijk het web,” vertelt Simon Besteman, directeur bij ISPConnect. “Er wordt vooral gekeken naar gegevens zoals ‘het aantal bedrijven met een internet aansluiting’, en naar dataverkeer in het algemeen. De wijze waarop er naar de internetsector wordt gekeken, is te globaal en gedateerd. Hele sectoren worden niet eens genoemd – doe maar eens search op datacenter, datacentre of data center, je vindt ze niet, hetzelfde geldt voor hosting. Wij hebben behoefte aan een veel fijnmazigere benadering van de industrie dan wat dit rapport levert. Ik kan hier onmogelijk een analyse uit halen waarmee ik iets zinnigs kan zeggen over, bijvoorbeeld: de toekomst van de datacenterbranche of de hostingbranche.”

“Het CBS-rapport baseert haar statistieken op de bestaande indeling van het ICT-landschap, die een indeling geeft langs de as van de befaamde SBI-codes,” legt Michel Stelman, directeur bij de DHPA, uit. “Die codes zijn echter niet langer geschikt om de verschillende activiteiten in het online landschap goed in kaart te brengen. Hosters en andere partijen die actief zijn in de online sector herkennen het wel, het is lastig om een passende SBI-code te vinden voor je bedrijfsactiviteiten.”

Het grote probleem van dit rapport is volgens Steltman, dat de snel groeiende online sector niet expliciet zichtbaar wordt in de cijfers. “Overal in het rapport is te zien dat toepassing en gebruik van internet en internet technologie binnen Nederland hard groeit, terwijl de ICT-sector als geheel nauwelijks groeit. In de wetenschap dat afname en omzet in traditionele IT-segmenten krimpt, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de sterke groei van de Nederlandse internetsector die afname compenseert.”

Dit constaterend, hoe kan de sector dit het beste oppakken?

“Het is aan ons om pro-actiever te zijn en ervoor te zorgen dat er een bewustzijn komt van de diversiteit in deze industrie en zichtbaar maken wat het belang van die diversiteit is,” zegt Besteman. “Beleidsmakers die dit rapport zien zullen nog steeds niet weten wat een hoster of een datacenter überhaupt doet voor de kost en voor welke uitdagingen ze staan. Wij kunnen niet alleen de schuld daarvan bij het CBS neerleggen, wij moeten beter informeren, beter communiceren.”

“De conclusie is dat er grote behoefte is aan verdere uitdieping, op basis dan van een andere indeling dan die het CBS hanteert,” denkt Steltman. “Een bruikbaar model is te vinden in een onderzoek van Analysys Mason dat door het Ministerie van EZ is gedaan. Zo’n model kan enorm helpen om het landschap beter in kaart te brengen en de economische kansen en innovatie in deze sector expliciet zichtbaar te maken.”

Wat wil je de Nederlandse internetsector over het rapport meegeven?

“Voor mij is dit rapport een wake-up call,” laat Besteman weten. “Aan ons de uitdaging om ervoor te zorgen dat de overheid een duidelijker en meer gedetailleerd beeld krijgt van wat er in de sector plaatsvindt en wat het belang van een succesvolle internetsector voor de Nederlandse economie is. ISPConnect zoekt het dialoog op met alle partners en met de overheid, om die boodschap helder over te brengen.”

“De DHPA doet dit jaar samen met AMS-IX, ECP, Rabobank en onderzoekspartner  Deloitte onderzoek naar de rol en betekenis van de Nederlandse online sector voor de Nederlandse economie,” vertelt Stelman. “Het rapport zal op het ECP-jaarcongres op 14 november aanstaande worden gepresenteerd.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.