Niet al het cloud jargon is nog nodig

De afgelopen twee weken is voor de zuster publicatie Channel Connect een groot aantal partijen geïnterviewd. De vragen die er aan de orde kwamen zijn deels wel en deels ook niet zo interessant voor de reguliere hosting- en datacentersector. Het waren vragen over onder andere de terugblik 2016 en de trends voor 2017. Over wat wel interessant was gaat deze bijdrage.

Het punt is namelijk dat als je de reacties van eind 2016, begin 2017 legt naast die van een jaar geleden dan is er op twee punten iets nadrukkelijk veranderd. Die bevinding kunnen we ook zien bij de gesprekken die de laatste 12 maanden zijn gevoerd voor ISP Today. Het lijkt er namelijk veel op dat marketeers en directies andere begrippen zijn gaan hanteren. Iets wat we nog maar heel weinig horen (voor de kenners onder u: zowel spontaan als geholpen) is het begrip cloud-readiness. Daar is een aantal variaties en vertalingen van, maar ook die moet je ondertussen gaan zoeken met een vergrootglas. Dat is best opmerkelijk want over de landsgrenzen wordt dat begrip nog behoorlijk veel gebruikt.

Waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars en dat dat opgaat voor de term hybride cloud zal waarschijnlijk weinig lezers verbazen. Over wat hybride cloud allemaal kan zijn kan zonder moeite een dik boek geschreven worden. Wat abstractie en toepasbaarheid betreft is het nog makkelijker inzetbaar dan cloud-readiness. Dat is uiteraard niet de reden waarom hybride nu zoveel meer wordt gebruikt dan readiness. De verklaring daarvoor kan zijn dat we in Nederland ondertussen het niveau hebben bereikt dat de impact (zowel voordelen als nadelen) van cloud op processen en bedrijven wel min of meer duidelijk is en daarmee is readiness iets dat nog weinig extra uitleg nodig heeft. De aandacht kan dan nu ook beter worden verlegd naar welk type cloud en in welke combinatie daar het beste voor gebruikt kan worden.

Als de hierboven genoemde constatering juist blijkt te zijn – we staan nadrukkelijk open voor reacties – kan dat betekenen dat het begrip readiness langzaam maar zeker ook uit de folders, brochures, webteksten en dergelijke gehaald kan worden. Het laten staan van uitleg over iets dat dat echt niet meer nodig heeft komt namelijk niet zo heel erg professioneel over.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.