‘Nieuwe gTLD’s belangrijke uitdaging voor registrar-branche’

Nederlandse registrars kunnen weer meedoen aan het in kaart brengen van de Nederlandse registrar-sector. Net als vorig jaar is de Registrar-Atlas enquête van de Vereniging van de Duitse Internetsector (eco) in te vullen. Wij spraken Thomas Rickert over zijn verwachting van de Nederlandse sector.

Uitbreiding onderzoek
Rickert legt uit dat twee jaar geleden de eerste versie van de Registrar Atlas werd gemaakt. “Toen alleen gefocust op Duitsland. We wilden meer leren over de domeinnaam-industrie. De resultaten van de eerste Registrar Atlas werden zo goed ontvangen, dat we vorig jaar besloten het onderzoek ook te doen in Oostenrijk, Zwitserland en Nederland.” Inmiddels heeft Rickert het onderzoek uitgebreid naar acht landen. Hij verwacht dat de onderzoeksresultaten hierdoor in de komende jaren nog interessanter zullen worden.

.com in Nederland wat succesvoller dan .nl
Hij noemt een aantal resultaten van vorig jaar. “Nederland was leidend op het vlak van keuze. Geen enkel bedrijf dat aan de enquête deelnam bood minder dan 10 TLD’s aan haar klanten. 43% van de deelnemers boden zelfs meer dan 250 TLD’s aan.” Een verschil dat Rickert waarnam, was dat .com in Nederland wat sterker was dan het eigen .nl-domein. “Dat is in de andere markten niet zo, daar zijn de lokale ccTLD’s het meest succesvol.”

Hoge DNSSEC adoptie
Ook was in de Registrar Atlas 2012 te zien dat de vraag naar DNSSEC in Nederland hoger was dan in de andere landen. “18% zei op dat moment al DNSSEC aan te bieden en 64% van de deelnemers aan de enquête gaf aan DNSSEC in de komende twaalf maanden uit te rollen.”

Nederland doet het anders
Op de vraag hoe anders de Nederlandse registrar-sector is in vergeling met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, vertelt Rickert dat hij het interessant vond om te zien dat Nederland registrars veel meer met hun resellers in contact staan en veel meer aan marketing doen.

gTLD’s
De belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse registrars in 2013 hoopt Rickert uit de resultaten van de nieuwe enquête inzichtelijk te maken. “Zoals iedereen weet worden dit jaar de eerste nieuwe gTLD’s gelanceerd. Ik denk dat de uitdaging voor registrars zal zijn om te bepalen welke nieuwe gTLD’s ze gaan aanbieden of hoe ze met de nieuwe gTLD’s omgaan. Sowieso zullen er enorme administratieve en technische uitdagingen zijn, bij honderden nieuwe gTLD’s. Het groeiend aantal TLD’s, maar ook de mogelijkheid voor de registries om op te treden als agenten, omdat de zogenaamde verticale integratie is toegestaan, ​​kan de markt en distributiekanalen nogal wat veranderen.”

Beeld van de sector
Dus als je werkt binnen de Nederlandse domeinnaam-sector en geïnteresseerd bent om meer over jouw branche te weten te komen, hoe je concurrenten opereren, waar kansen liggen en wat de trends zijn, dan doe je er volgens Rickert goed aan om mee te doen aan het onderzoek. “De uitkomsten van de enquête hangen natuurlijk af van de input die we krijgen.”

Het onderzoek gericht op de Nederlandse sector is hier in te vullen:
http://www.eco-umfrage.de/registraratlas-nl

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.