Nog meer gerommel in de sector

Gisteren werd op ISP Today al aangestipt dat er best het nodige verandert bij wat we nu nog internetbedrijven noemen. Toen ging het over de keuze die AWS maakt en die Juniper pijn doen. Er is echter ook nog een anders soort pijn: als bedrijven niet samen kunnen werken.

Samenwerking in de vorm van overnames en fusies zijn in de IT sector aan de orde van de dag. Het is een verschijnsel dat ook een bepaald patroon volgt. Golfbewegingen met hectische en minder drukke periodes zijn zichtbaar en dat geldt ook voor het type bedrijf. Als er een grote partij van de markt wordt genomen zal dat bijna altijd gevolgd worden door een vergelijkbare stap. Soms ook (denk aan de fail van Telecity) is de aankondiging van een overname niets anders dan een laatste wanhopige zet om zelf niet overgenomen te worden.

Status onbekend

Afgelopen jaar hebben we twee keer voorbij zien komen dat IT bedrijven met een globale footprint zich uitspreken voor een samensmelting en dat er dan niets lijkt te gebeuren. Wat er precies met NXP en Qualcomm aan de hand is weet niemand. De laatste berichten hinten erop dat dit huwelijk niet meer op de agenda van 2017 staat. De reden daarvoor heet te zijn dat de EU dwars ligt.

Twee bedrijven die ook samen verder willen en nog veel meer directe links met de reguliere internetsector hebben zijn Broadcom en Brocade. De laatste gaf nu een jaar geleden aan daar $5,9 miljard voor over te hebben. Er volgende zoals gebruikelijk een periode van betrekkelijke radiostilte. Dan zorgen de bedrijven dat alle mogelijke toezichthouders, financiers, aandeelhouders en personeel overtuigd kunnen worden. Zoiets vergt voor global players altijd de nodige tijd. Elk land waarin men actief is moet immers op de hoogte worden gebracht. Elke toezichthouder kan daar een spaak in het wiel steken.

Delen Brocade in de verkoop

Dat lijkt nu bij de B&B deal aan de orde te zijn. Er wordt gewezen naar een Amerikaanse toezichthouder die moet voorkomen dat strategische kennis aan “de vijand” wordt verkocht. Dat is de zelfde partij die de verkoop van Philips Lumineds aan een Chinese partij verbood. Hoewel er (nog?) geen formeel verbod op de verkoop is afgekondigd is het wel heel toevallig dat Brocade maandag bekendmaakte een deel van de eigen business aan Extreme Networks te verkopen. Het is niet de eerste keer dat na het bekend worden van het voorgenomen huwelijk Brocade een deel van de business, inclusief personeel en IE verkoopt.

Te complex?

Terwijl we gewend zijn te denken in begrippen als “schaalgrootte” en “van alle markten thuis zijn” lijkt er van rechttoe rechtaan consolidaties geen sprake meer te zijn. Is de mondiale markt voor dito spelers te complex geworden?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.