OCP bij Booking dot com

Dinsdagmiddag werd in Amsterdam op het HQ van Booking dot com een OCP bijeenkomst gehouden. 120 aanmeldingen, een behoorlijke gevulde zaal en 3 uur presentaties over ontwikkelingen rond het thema OCP. Bijzonder was in ieder geval de presentatie van de gastheer

Het Open Compute Project is geen onbekend thema op ISP Today. Dat deze bijeenkomst verslag zou worden bijgewoond was ook al aangegeven. Vandaar dit artikel. Na de korte opening en een update over de activiteiten zou volgens de agenda niet alleen over theorie maar vooral ook over de praktijk worden gesproken.

Maar voor het zo ver was moest eerst nog even wat over de in maart geplande global summit worden gezegd. Het gaat duidelijk goed met de OCP ontwikkelingen. Voor de conferentie staan nu al 150 presentaties gepland en de score van 3.000 bezoekers vorig jaar zal worden verbeterd. Niet voor niets is de organisatie ook uitgeweken naar een grotere locatie. Met 195 leden inmiddels en een functionerende marktplaats heeft men de wind mee. En dan te bedenken dat de organisatie uit slechts 1 voorzitter en 7 mensen op de payroll bestaat.

Van de 8 waren er 3 in Amsterdam aanwezig en hun bijdrage aan de middag was na de aftrap bovenstaande inleiding beperkt. Het waren de sprekers die met cases en vragen de zaal wisten te boeien.

De case die als eerste toegelicht wordt (later volgt er nog een tweede artikel over deze bijeenkomst) is die van Booking dot com zelf. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste is dat nog niet zo heel lang geleden een hardware leverancier uit Texas deze onderneming op Nederlandse en buitenlandse events naar voren schoof als de voorbeeldige klant met een hyper interessante showcase. Booking zou deze dag niet hebben mogelijk gemaakt als ze zelf geen OCP gebruiker zijn. Er is dus wat in de kijk op hardware bij de online reizen en overnachtingen verkoper veranderd. De tweede reden is dat het waarom van die stap zo goed inzichtelijk werd gemaakt zonder daarbij de valkuilen onbenoemd te laten.

Booking zit op dit moment in drie datacenters, ze hebben geen eigen gebouwen maar huren vloerruimte voor de ruim 30.000 servers. Dat is geen eenheidsworst, er zijn minimaal 11 verschillende configuraties in omloop en de oudsten zijn van voor 2012. Beheer is een issue, dat mag duidelijk zijn. Een aardig detail daarbij is dat Booking zich nadrukkelijk (in tegenstelling tot menig start-up) niet beschouwt als een tech bedrijf.

Een serieus probleem is de groei. In het huidige groeitempo is er geen datacenter dat Booking tegen 2040 nog kan huisvesten. Het stroomverbruik groeit explosief en dat vroeg om een radicaal andere visie op IT. De aangeboden blade server chassis racks (of vergelijkbare typeringen) van de huidige leveranciers voldoen niet optimaal. Ze heten open te zijn en dat zijn ze ook in vergelijking met de reguliere hardware van de leveranciers. Echt open is het echter nog steeds niet, er blijft sprake van merk gebonden oplossing. Grote hoeveelheden servers die quasi als datacenter in een box worden aangeboden is evenmin de oplossing, die zijn ontworpen met HPC in het achterhoofd en de processen van Booking zijn dat niet.

Wat Booking zocht waren “clean bare servers without value add” en daarvoor is ook datacenter ruimte nodig. Nu is een OCP rack ergens naar binnenrijden in principe geen probleem. Echter – en dat punt kwam ook bij andere sprekers aan de orde – OCP zorgt wel voor een probleempje wie een datacenter met verhoogde vloeren heeft. 1,5 ton voor een dubbel OCP rack is geen uitzondering, uitschieters naar 2 ton bestaan ook al.

Om die reden zegt Booking dus ook dat wie OCP overweegt heel goed moet kijken naar de DC omgeving. Op dat punt maakte de spreker ook nog even een opmerkelijke vergelijking, gebaseerd op een cijfers die op de OCP site te vinden zijn. Als een standaard datacenter bouwen en inrichten $10 miljoen kost, dan kan Facebook door de schaalgrootte (lees: inkoopkracht) en de standaardisatie door OCP dat doen voor $2,5 miljoen. Booking schat dat een kleinere bedrijf dan Facebook (Booking zelf dus) dat voor tussen de $2,5 en $5 miljoen kan.

Die rekensom en de pittige drempel rond het gewicht: het zijn twee punten die illustreren waarom OCP disruptive wordt genoemd.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.