OCP in de praktijk – het verhaal van Horizon Computers

Zoals vorige week aangegeven wordt er nog een keer teruggekomen op de OCP bijeenkomst bij Booking.com in Amsterdam. Naast de interessante presentatie van de gastheer was er namelijk ook nog het verhaal van Jean-Marie Verdun, oprichter van Horizon Computers.

Horizon Computers (en zuster organisatie Splitted-dekstops) houdt zich bezig met – hoe kan het ook anders – OCP. Het levert vanuit verschillende locaties de OCP hardware (ook) aan colo datacenters. Dat maakt het een interessante partij, want de meeste cases die voorbij komen hebben betrekking op dedicated datacenters. Dan gaat het over de hyperscalers Facebook en Google of Amerikaanse banken, waarvan discreet de naam wordt verzwegen, die in de eigen datacenters alles doen op basis van OCP.

Verdun heeft recent in Frankrijk bijgedragen aan het inrichten van de nieuwe locati van Data4

 

In andere landen, waaronder de VS, heeft zijn bedrijf met het inrichten van “reguliere” datacenters. Het heeft inmiddels meer dan 1.000 OCP racks geleverd en in beheer. Tijdens zijn presentatie en achteraf heeft hij de volgende punten aangestipt waarmee je rekening moet houden als je OCP levert dan wel in gebruik wil nemen.

Eerste punt is dat als je OCP ergens naar binnen wil schuiven je daarover vooraf serieus met de datacenter exploitant of beheerder moet praten. De meesten hebben namelijk geen weet van het concept en schrikken als ze “semi open” racks te zien krijgen. In een aantal gevallen wordt de zending glashard geweigerd met veel tijdverlies en kosten als gevolg. Zijn advies was dan ook dat je als koper, opdrachtgever zeker de eerste keer gewoon op het moment van aflevering aanwezig moet zijn.

De onbekendheid met OCP kan ook leiden tot weerstand. Zo noemde Verdun dat sommige DC engineers de OCP racks te lelijk vinden om in het zicht te staan (!). Anderen maken heisa over de afmetingen, waardoor het vloerschema overhoop wordt gehaald (leuk detail: een 21” OCP kast heeft de zelfde vloermaat als een “standaard” 19”).

Een belangrijk punt waarop OCP echt anders is, is de stroomvoorziening. OCP racks hebben bij voorkeur de stroom van bovenaf en niet vanuit de vloer. Dat laatste is vanwege de hoge gewichten (zie de opmerkingen van Booking in het vorig artikel over 1,5 tot 2 ton zware racks) sowieso weinig zinvol. OCP racks zet je namelijk bij voorkeur op een massieve betonnen vloer. Stroom uit het plafond kan betekenen dat een deel van de rack bekabeling moet worden aangepast. Verdun waarschuwde dat op de DC vloer te doen. Er zijn aanbieders – Equinix in de VS werd hier expliciet genoemd – die dan gaan jammeren dat de racks opnieuw FCC gekeurd moeten worden. Een bizar argument dat eerder wijst op het frustreren van de business dan gefundeerde zorgen. De tip van Verdun: zorg er voor dat de kabels bij oplevering de juiste lengte hebben.

Na het middagprogramma bij Booking.com is er tijdens het networking & social event nog met Verdun gesproken over zijn visie op de datacentermarkt. OCP kun je namelijk niet los zien van wat zich daar afspeelt. Simpel voorbeeld is de vloerbelasting. Als 1,5 ton en meer de standaard wordt heeft dat de nodige consequenties voor bestaande en oudere locaties. Helemaal gebouwen met verhoogde vloeren en op zachte ondergrond gaan dan problemen krijgen. Verdun was daar vrij laconiek over. Zijn antwoord was serieus bedoeld, maar ging wel gepaard met een glimlach. Wijzend naar de businesscase van Data4 Group en anderen vindt hij dat het clusteren van datacenters op dure grond direct rond de grote steden sowieso op termijn niet vol te houden is. Greenfield operaties, op goedkopere grond met OCP technology als geïntegreerd onderdeel, is volgens hem de toekomst voor de DC sector.

De businesscase van nieuwbouw gekoppeld aan de lagere exploitatiekosten kan makkelijk lager uitvallen dan renovatie van de en OCP geschikt maken van de bestaande voorzieningen. Dat is wel de prikkelende uitspraak van iemand die met beide op OCP gebaseerde opties praktijk ervaring heeft.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.