OpenStack: inzichten en data delen

Voor het gemak gaan we er van uit dat op ISP Today niet hoeft te worden uitgelegd wat OpenStack is. Evenmin wordt, in ieder geval in dit artikel, geen tel stil gestaan bij de marktomstandigheden die hebben geleid tot de komst van OpenStack. Wat we wel doen is wijzen op het rapport dat eerder deze maand is verschenen. Dat is een artikel waard.

Veel Data

De OpenStack Foundation heeft 68 pagina’s nodig om uit te leggen wat de deelnemers aan deze editie van het kwartaaloverzicht voor input hebben gegeven. Men telde 1406 ingevulde enquêtes en die zijn gelukkig voor iedereen die trends wil volgen afkomstig van alle continenten. Europa was goed voor 29% van de antwoorden en dat maakt direct dat deze survey iets vertelt over de markt zoals die ook in Nederland geldt. Dat is en blijft toch het grootste nadeel van zoveel rapporten: de VS zijn compleet onvergelijkbaar met Europa en helemaal met Nederland als het gaat om IT gedrag.

De beschikbaarheid van data ook uit Europa (en Nederland!) levert onder andere het feitje op dat 16% van de organisaties die op OpenStack vertrouwen +100.000 medewerkers heeft. Voor de Nederland leuk te weten, maar we hebben meer aan de telling die leidt tot de uitspraak dat 25% van de deployments is in of voor bedrijven <100 werknemers. Dit is echt wel belangrijk. Het toont immers aan dat OpenStack voor veel meer dan alleen enterprises is.Deployment is daarbij een redelijk brede term, maar bij ruim 2/3 hiervan zou het gaan om echte productie. Dat cijfer laat zien dat OpenStack de fase van het testlab-only ruimschoots is gepasseerd.

Waarom OpenStack

Tenslotte wijzen we nog even op de drie meest genoemde redenen met OpenStack aan de slag te gaan. Op een schaal van 1 tot 5 scoort het tegengaan van een vendor lock-in 3,5 punten, dat was vorig jaar nog 2,5. Verdere uitleg waar deze toename vandaan komt ontbreekt, maar voor iedereen die iets doet met IT is dat wel een punt om te onthouden. Een score van 3,3 (was 2,7) is er voor het vermogen snel te kunnen innoveren. De derde plek met 2,8 punten (was 3,3!) is de waardering de operationele efficiency te laten toenemen.

Wie meer wil weten over dat aanbieders van OpenStack hebben geantwoord: de data set van 2015, 2016 en 2017 is hier opvraagbaar. Een absolute aanrader die meer wil weten. Niet alleen over OpenStack, want je kunt er ook andere zaken mee inzichtelijk maken. Een mooi voorbeeld van data delen, dat past natuurlijk ook wel bij OpenStack.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.