Over XP, server 2000 en timing gesproken

Dinsdagmiddag werd door Kaspersky een partner event gehouden. Het was een bijeenkomst die in het teken stond van zowel 20 jaar Kaspersky als het verder uitgebreide portfolio voor de MSP’s. Op het eerste gezicht is dat iets dat voor de hostingsector minder interessant is, maar toch.

Een van de meest opvallende punten in de presentaties was de mate van ondersteuning die geboden wordt. Dat je met welke oplossing dan ook Windows 10, 8 en 7 ondersteunt klinkt volkomen logisch. Maar hoeveel verder kun en wil je teruggaan in die Windowsfamilie. Een andere vraag die dan opkomt is of het nog wel kan alleen het OS uit Redmond te ondersteunen.

Om met dat laatste beginnen: Kaspersky is daar van af gestapt, de meest gangbare Linux smaken worden ondersteund en ook iOS kan gestut worden. De reacties uit de zaal daarover waren positief en er werden geen vragen over gesteld. Het eerste punt Windows familie liet een ander beeld zien. Toen in de presentatie werd aangegeven dat de meest recente Kaspersky engine het niet meer doet met XP leidde dat direct tot vragen uit de zaal. Hoewel het goed leesbaar op het scherm stond moest een aantal partners hier echt het naadje van de kous van weten. De geboden oplossing volgde mondeling: de vorige versies ondersteunen uiteenlopende XP versies nog wel. Met enig fix werk zou zelfs Server 2000 nog te beschermen zijn.

In de pauze werd hier nog even om toelichting gevraagd en de centrale vraag was of XP en 2000 nog echt zoveel voorkomen dat het bij een deel van de zaal top of mind is. Het antwoord was bevestigend. Er zijn schijnbaar inderdaad nog steeds situaties waarin upgraden vanaf deze twee dinosauriërs onder de OS’sen nog niet kan of mag plaatsvinden.

De IT leveranciers – en hier dus de partners van Kaspersky – hebben daar best een uitdaging. De kans dat al die systemen volledig offline staan of omringd zijn door veel security en permanente monitoring is lastig in te schatten. Dat diezelfde IT leveranciers soms moeten aanschouwen dat dergelijke systemen aan het internet worden gehangen is een wrange constatering. Dat dergelijke systemen ook kunnen connecten met data en applicaties bij derden – providers dus – is bekend. Daar ligt de directe link met dat deel van de IT sector, een deel dat in de regel geen idee heeft welke risico’s er aan klantzijde voorhanden zijn.

Nog wranger was dat terwijl dit onderwerp ter sprake kwam menigeen uiterst zenuwachtig naar zijn scherm keek. Terwijl werd gesproken security, patch management en dergelijke ontplofte namelijk de nieuwsbom over #notpetya.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.