Persbericht DNS België: Frauduleuze websites worden vanaf 1 december binnen de 24 uur offline gehaald

Dit is een van de zeldzame keren dat ISP Today ‘s morgens een persbericht plaatst én erop reageert.
Het gaat om dit bericht:

Frauduleuze websites worden vanaf 1 december binnen de 24 uur offline gehaald
27.11.2018
DNS Belgium voert samen met de FOD Economie de strijd op tegen frauduleuze websites. Dankzij de samenwerking komen er meer mogelijkheden om deze sites binnen één dag te schorsen. Door kordaat op te treden zorgen DNS Belgium en de FOD Economie dat consumenten .be-websites kunnen vertrouwen.

Het nieuwe protocol geeft DNS Belgium de mogelijkheid om, op vraag van de FOD Economie, .be-domeinnamen te schrappen omwille van het frauduleuze karakter ervan. Het protocol zal vanaf 1 december 2018 gebruikt worden om onder meer .be-domeinnamen te blokkeren die:

– gebruikt worden voor frauduleuze webshops
– phishing-sites herbergen (dit zijn websites die andere websites imiteren om bijvoorbeeld kredietkaartgegevens te ontfutselen)

De nieuwe procedure zal enkel worden toegepast bij ernstige misdrijven. De domeinnaamhouder beschikt over een periode van twee weken om te reageren. Na een periode van zes maanden vervalt de geblokkeerde domeinnaam.

Philip Du Bois, general manager DNS Belgium: “Dit protocol zal ons toelaten om samen met de FOD Economie nog gerichter op te treden tegen mogelijke misbruiken waarbij .be-domeinnamen zijn betrokken. Het onderstreept onze ambities voor een kwaliteitsvolle en veilige .be-zone die de geschikte voedingsbodem vormt voor de verdere ontwikkeling van het internet.”

Vereenvoudigde procedure
Tot nog toe kon de FOD Economie geen blokkering vragen aan DNS Belgium op basis van de inhoud. Een frauduleuze website met correcte identificatiegegevens (of identificatiegegevens waarvan niet bewezen kon worden dat ze vals zijn), bleef daardoor buiten schot. Om de websites in kwestie aan te pakken was vroeger een verzoek bij het parket nodig. Het gaat hier om enkele honderden websites per jaar. De oude procedure is omslachtig en duurt minstens twee weken, een periode waarin frauduleuze websites heel wat consumenten kunnen oplichten.

 

Timing en doelgroep

De timing van het bericht zal vast geen toeval zijn. Vlak voor de kerstperiode is ook de doorsnee Belg vaker aan het webshoppen en de ervaring leert dat online fraudeurs in deze periode extra actief zijn.

De vraag is echter wel of dit bericht gaat bijdragen aan hogere awareness bij de groep die het meest beschermd moet worden. Het persbericht is mogelijk breed verspreid, geplaatst of geciteerd is het amper. Het is zelfs bijzonder te zien dat Nederlandstalige publicaties uit Nederland er meer aandacht aan besteed hebben dan de Vlaamse, Waalse of Brusselse tegenhangers. In cijfers uitgedrukt: 4 Nederlandse meldingen, 2 Waalse en 1 Engelstalige voor Brussel. Dat komt waarschijnlijk omdat per 1 december wel meer in België is veranderd. Zo is het per 1 december niet langer mogelijk in de tankstations en wegrestaurants langs de E40 alcohol te kopen. Dergelijke besluiten trekken altijd meer aandacht dan de strijd tegen cybercriminelen.

Hoe dan?

De bovenstaande kritische kanttekening over de verspreiding van het nieuws is geen waardeoordeel over de actie zelf. De schade die men wil voorkomen is groot en het zou met betrekkelijk weinig inspanningen mogelijk moeten zijn het .BE schoner te krijgen.

De vraag hoe dat concreet in zijn werk zal gaan blijft echter onbeantwoord in het persbericht. De lezers van ISP Today die ervaring hebben met het doen van aangifte van cybercrime en pogingen tot online oplichting weten dat er veel water door de Rijn moet vloeien willen partijen overgaan tot actie. Waarom dat in België een stuk sneller zou gaan is totaal onduidelijk.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.