Publieke cloud is Amerikaans?

Alle beursgenoteerde bedrijven rapporteren op kwartaalbasis. Daardoor kunnen beleggers, pers en geïnteresseerden volgen hoe de bedrijven het doen. Voor analisten is deze frequentie ook handig, zij kunnen nog vaker over trends rapporteren. Zo bijvoorbeeld over de groei van het gebruik van cloud diensten.

Eigen invulling

We zien dat steeds vaker de grote bureaus daaraan een eigen invulling geven. Bureau A focust op de winst, B op de groei van het aantal diensten en C lijkt zich vooral te interesseren in de klanten. Ze lopen elkaar daardoor minder in de weg. De lezer die de moeite neemt de drie verschillende berichten door te lezen weet ongeveer hoe het in breedte met de cloud gaat. Voor de echte diepgang volstaat deze methode niet. Soms loont het echter de moeite naar slechts een melding te kijken en daar dieper op in te gaan.

Het actuele voorbeeld daarvan is de meest recente rapportage van IDC over de groei van publieke cloud diensten. De schatting van deze club is dat 60% van de mondiale omzet afkomstig is van Amerikaanse bedrijven. Dat is een zin waar je makkelijk over heen leest, terwijl misschien eigenlijk wel de alarmbellen horen af te gaan. Lees het nog maar eens 60% = Amerikaans. Dat betekent dus 40% is de rest van de wereld. De rest van de wereld, waar echt veel meer mensen wonen en veel meer bedrijven zitten, is beduidend minder te porren voor publieke clouds.

Vragen

Stel dat de achterliggende rekensom van IDC klopt, wat betekent dat dan concreet? De eerste gedachte is dat publieke cloud als type cloud dienst echt niet zo populair is als we lang moesten geloven. Het tweede idee dat opkomt is dat omzet van bijvoorbeeld Facebook en Google voor de eigen diensten in de rekensom zijn verwerkt. Dan zou de som kloppen, maar dan worden we al langer in de maling genomen, want bedrijfsinterne omzet heeft in een mondiaal overicht niets te zoeken. Er is ook te iets te zeggen voor een andere misser: weet IDC wel wat de omzet van de publieke cloud diensten in het buitenland is, inclusief die van niet beursgenoteerde bedrijven? Kijk alleen maar naar de VRC. Wij kunnen onmogelijk vaststellen of daar publieke cloud wordt aangeboden, door welke partijen en welke waarde dat vertegenwoordigt.

De stelling van IDC over het Amerikaanse aandeel in de publieke cloud omzet is daarmee vooral een punt dat tot denken aanzet. Onderzoek, helemaal als het internationale trends probeert te duiden, naar omzetten in de IT sector waren en blijven erg lastig. De markt is gewoon te complex en ondoorzichtig, ook en vooral voor publieke clouds.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.