Registrar aansprakelijk voor inbreuken van domeinnaamhouder

Vlak voor de kerst stuurde Fulco Blockhuis van Boekx advocaten de hiernaast afgebeelde tweet. De inhoud is duidelijk. In Duitsland kan een registrar mede aansprakelijk worden gehouden voor de content inbreuken verbonden aan een bij hem geregistreerde domeinnaam.

TorrentFreak is de bron van het nieuws. Het Duitse vonnis waar naar wordt verwezen is niet online te vinden, de voorgeschiedenis wel. Wat daaruit valt op te maken is dat Key Systems sinds 2013 met de muziekindustrie in de clinch ligt. De grote registrar heeft ooit de aanvragen van een of meerdere domeinnamen voor torrentsites mogelijk gemaakt. Dat is op zich niet vreemd. Het is een geautomatiseerd proces en als aan de administratieve regels wordt voldaan is er in de regel geen argument te verzinnen waarom een registrar nog zou moeten ingrijpen.

De muziekindustrie was en is het daar niet mee eens geweest (in ieder geval in Duitsland). Zij sommeerden Key Systems een domeinnaam offline te halen in de hoop daarmee de daaraan gelinkte torrentsite plat te leggen. Dat de site in kwestie uiteindelijk verdween en daarmee de domeinnaam niets meer voorstelde is een apart verhaal waar Torrentfreak uitleg over geeft die niet kan worden gecontroleerd.

Wat wel bekend is is dat Key Systems tegen het neerhalen heeft gestreden met als gevolg dan ergens in december de hogere rechter in Saarbrücken een eerder vonnis heeft bevestigd. TorrentFreak ziet als belangrijkste punt:

This means that, if a site owner is unresponsive to takedown requests, Key-Systems and other registrars can be required to take a domain name offline, even when the infringing activity is limited to a single page.

In dit geval was Key Systems mede aansprakelijk voor de inbreuken (mogelijk beperkt tot 1 pagina?) die werden gemaakt, omdat het kennis had van de misstanden en weigerde op te treden. Verder staat er nog te lezen dat – verwijzend naar een eerdere zaak – in Duitsland het neerhalen ook betekent dat registrars niet mogen meewerken aan verhuizingen.

Het is jammer dat het Duitse vonnis niet beschikbaar is, want het TorrentFreak artikel laat nog de nodige vragen onbeantwoord. Dat de zaak in Nederland nog niet eerder is vermeld is ook opvallend. De tijden dat het reilen en zeilen van de domeinnaam business door meerdere titels actief werd gevolg lijkt verleden tijd. ISP Today blijft dit soort nieuws uiteraard wel volgen en doorzetten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.