Security aanbod in reactie op consolidatie en hyperscalers

2016 was het jaar waarin een opvallend groot aantal providers van eigenaar wisselde. De consolidatie is duidelijk zichtbaar en dat zorgt in de markt voor enige onrust. De vraag die een deel van de aanbieders, zij die door willen gaan, stelt ligt voor de hand: waarmee kan ik mijn boterham blijven verdienen.

De Nederlandse markt wijkt wat dat betreft niet veel af van wat in andere landen zichtbaar is. Overal waar sprake is van een min of meer verzadigde en volwassen markt gaat consolidatie gepaard met die existentiële vraag. Het is makkelijker naar andere landen te kijken dan naar heel andere sectoren, want de providers hebben een twee fronten oorlog te voeren. De eerste factor waar ze rekening mee moeten houden is de directe concurrentie die steeds meer vakgenoten opkoopt en daarmee de markt beïnvloedt. De andere factor, en daardoor zijn providers niet te vergelijken met bijvoorbeeld retail of garages, is de concurrentie door cloud providers.

Min of meer betrouwbaar en geloofwaardig onderzoek hiernaar is moeilijk te vinden. De meeste partijen houden om begrijpelijke redenen de kaarten op de borst. Om toch een gevoel te krijgen wat er speelt is het onderzoek dat Berg Research in opdracht van Sonian heeft doorgevoerd wel aardig. 327 antwoorden van bedrijven die als MSP primair B2B diensten leveren schetsen het volgende beeld van de markt.

Bijna 80% ziet cloud providers als grootste bedreiging voor de business. Dat was 5 jaar geleden nog iets meer dan 50%. De “angst” voor collega providers is in die zelfde periode met bijna 20 procentpunten gedaald.

Waarom met de cloud providers meer dan ooit vreest blijkt te maken te hebben met de pitches die men verliest. Tegen de aanbiedingen van AWS, Azure en Google opboksen wordt als zeer lastig beschouwd. Opvallend is daarbij wel dat AWS als minder bedreiging wordt gezien als Google. Het cloud aanbod van IBM en HP wordt veel minder als concurrerend beschouwd.

Hoe men het hoofd denkt te bieden aan deze strijd is natuurlijk ook gevraagd. De exacte vraagstelling is niet bekend. Omdat Sonian zelf actief is met diensten om data in publieke clouds veilig te maken en houden is dat een punt waarop gewezen moet worden. Er kan sprake zijn geweest van enige sturing – het wc-eend effect. Maar zelfs dan nog is het een sterke signaal dat wordt afgegeven: de MSP’s in kwestie zien het meeste heil in het aanbieden van meer op security geënte diensten. Dat kan zijn in de vorm van bundels, maar ook maatwerk, advies et cetera.

Het aanbod aanpassen doet men overigens niet alleen omdat de grote cloud concurrentie daar minder goed scoort. Heel opvallend is dat 64% van de respondenten heeft aangegeven dat deze ontwikkeling mede een reactie is op klantvraag.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.