‘Service belangrijkste onderdeel van SaaS’

Op 24, 25 en 26 februari vindt in New Orleans de Parallels Summit 2014 plaats. Een evenement dat ook door veel professionals uit de Nederlandse internetsector wordt bezocht. Tijdens de Summit zijn ook de Dutch Masters of Cloud aanwezig. Wij vroegen ‘master’ Laurens van Alphen (Keenondots) naar zijn kijk op de Parallels Summit en de ‘best practice’ vanuit zijn expertise.

Boost
Van Alphen ziet de Parallels Summit en de aanwezigheid van de Dutch Masters of Cloud als een boost voor de Nederlandse internetsector. “Je bent natuurlijk met meerder platform-eigenaren bij elkaar. Op deze manier kom je met elkaar in aanraking en ze hebben elk een eigen visie en ontwikkelingen toegepast op dit Parallels Platform. Door deze kennis uit te wisselen worden wij er allemaal beter van. Want het wiel kan je beter samen verfijnen door elkaars technieken toe te passen, dan ieder apart nieuwe technieken te bedenken. Ook is het goed om contacten binnen Parallels aan te kunnen halen aangaande de roadmaps van de diverse diensten: platform, virtualisatie, storage, user interfaces, enzovoort.”

Cloud
“Het online werken – de cloud – is in Nederland echt in opkomst,” vertelt van Alphen. “Je ziet dat steeds meer bedrijven nu de keuze gaan maken om alle werkplekken flexibel aan te gaan bieden. Wij sluiten hier via Parallels prima op aan en we zien hier dus ook een grote ontwikkeling in, vooral het laatste jaar. Daarnaast zijn het niet alleen de werkplekken, maar ook de infrastructuur die organisaties buiten de deur willen plaatsen. Je ziet dat dit steeds belangrijker gaat worden, maar wel tegen een juiste tarief en met de juiste middelen.”

Kennis
Een uitspraak die volgens Van Alphen op dit moment voor iedereen in de sector geldt, is: ‘The most important part of Software-as-a-Service isn’t Software, it’s Service!’ “Je merkt dat de cloud de laatste tijd een grote opmars maakt, zowel nationaal als internationaal. Kijk maar naar de ontwikkelingen van Azure of Amazon. Voor ons als relatief klein Nederland met al onze dienstaanbieders betekent dit dat wij hierop anders moeten inspelen en juist onze expertise en kennis op deze markt naar voren schuiven. Dat maakt ons en ik denk ook onze collega’s zo uniek in deze branche.”


Laurens van Alphen is managing director bij Keenondots. Zijn bedrijf is één van de ‘Masters’ van de ‘Dutch Masters of Cloud’, waarin regionale (grote en kleine) partijen uit het hele Cloud ecosysteem bij elkaar worden gebracht om zo meerwaarde te creëren. Uitgangspunt is samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende aangesloten Masters en de internationale presentatie van de Masters als collectief. Appellerend aan de oude meester-gezel relatie waarbij delen, leren en samenwerken centraal staan. ‘Moving forward together’ is hierbij het hedendaagse motto.

Nederland is op de Parallels Summit 2014 sterk vertegenwoordigd. Met ongeveer 60 Nederlanders zijn er evenveel professionals uit ons kikkerlandje als de professionals uit Duitsland, Frankrijk en Denemarken bij elkaar opgeteld.

Dutch Masters of Cloud is een initiatief van marketing-, communicatie- en strategiebureau Paal 15.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.