SOPA gaat heel ver

Het Amerikaanse wetsvoorstel Stop Online Piracy Act (SOPA) levert een hoop ophef en protest op. Zo maakten begin deze week grote Amerikaanse internetbedrijven als Google en Facebook bekend te overwegen hun site op zwart te gooien, uit protest tegen SOPA. Wij vroegen verschillende mensen in de Nederlandse ISP-community om hun kijk op de zaak.

Moet de Europese ISP-community – met Nederland voorop – ook van zich laten horen?

“Ja,” zegt Milica Antic, advocaat bij SOLV Advocaten. “Het is weliswaar louter symbolisch protest, want Europa heeft natuurlijk niets te zeggen over Amerikaanse wetten, maar als er een wereldwijd protest tegen SOPA komt, dan trekt Amerika zich daar hopelijk wel wat van aan. Het is bovendien goed dat de Europese ISP-community van zich laat horen omdat de tentakels van SOPA ook ver buiten de Amerikaanse landgrenzen reiken. Nederland moet daarbij voorop lopen en de rol van gidsland blijven nastreven.”

Volgens Ot van Daalen, directeur van Bits of Freedom, heeft SOPA gevolgen voor Europese internetbedrijven die “Amerikaanse” domeinnamen gebruiken (.com, .net en .org). “Die domeinnamen zouden onder SOPA namelijk in beslag kunnen worden genomen,” stelt hij. “Ook Europese internetbedrijven zouden zich daarom tegen SOPA moeten verzetten.”

Het lijkt Arnoud Engelfriet, jurist bij ICTRecht, een mooie blijk van solidariteit als ook Europese diensten tijdelijk op zwart gaan. “Alleen zal de impact beperkt zijn: het moet immers Amerikaanse kiezers bewegen hun volksvertegenwoordigers aan te spreken,” geeft Engelfriet aan. “En hoe je dat doet met een blackout bij een Nederlandse provider, weet ik niet.”

“SOPA gaat heel ver,” vertelt Fulco Blokhuis, advocaat bij Boekx Advocaten. “De Amerikaanse wetgever wil de inbreukmaker als een soort terrorist aanmerken. Het is verboden om terroristische organisaties die op de VN-sanctielijst staan, zoals Al Qaida te ondersteunen. Volgens SOPA mogen internetondernemingen geen sites ondersteunen, die de rechter heeft verboden. Daarbij wordt de innovatie en vrijheid van het internet ernstig belemmerd. Websites als Youtube of Facebook zou mogelijk verboden kunnen worden, omdat er via die sites inbreuken op het auteursrecht worden gepleegd.”

En wat zou in jou ogen een passende reactie, actie of weerwoord zijn?

“We vinden het goed om te zien dat grote internetbedrijven zoals Google overwegen om hun klanten te informeren over de gevaren van SOPA,” vertelt Ot van Daalen. “Europese internetbedrijven kunnen dat ook doen. Daarnaast kunnen ze namens via hun Europese brancheorganisaties van zich laten horen. Maar we hopen natuurlijk dat dit soort acties niet beperkt blijft tot SOPA: ook in Europa ligt onze internetvrijheid onder vuur en Europese ISP’s kunnen meehelpen om die internetvrijheid te bewaken!”

Volgens Arnoud Engelfriet zou specifiek Amerikanen de toegang ontzeggen tot je dienst misschien een steviger statement zijn. “Maar dan moet je wel een significante groep Amerikaanse klanten hebben.”

“Verenigd actie voeren is een duidelijk signaal,” denkt Milica Antic.“De community spreekt dan met één mond en dat is wel zo effectief. Dat kan in allerlei vormen, en een vergelijkbare actie zoals van de Amerikaanse internetgiganten zal veel publiciteit genereren. Het is bovendien zo’n vergaand middel dat politici in binnen- en buitenland daar niet omheen zullen kunnen. Een collectieve lobby bij het Europees Parlement en de Europese Commissie is natuurlijk ook goed. Brussel kan immers de nodige diplomatieke uitoefenen bij de Amerikanen. Ook hoop ik dat onze Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en de Eurocommissaris Digitale Agenda Neelie Kroes duidelijker stelling zullen innemen tegen SOPA, want dat past wel binnen hun strijd voor een open en vrij internet. Hun mooie woorden mogen geen lippendienst zijn.”

Volgens Fulco Blokhuis kan het tegengeluid komen van de ISP’s, maar ook van het Europese Parlement. “Marietje Schaake (D66) heeft zich als parlementariër al vaker ingezet voor een open internet, zelfs buiten de grenzen van Europa. In mijn ogen is zij de aangewezen persoon om hierover aan de bel te trekken. Zij staat al op de barricades getuige haar tweets.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.