Stelling: cyberverzekering leidt tot betere privacy

Over het verschijnsel cyberverzekeringen heeft ISP Today al diverse keren geschreven. Vaak is de conclusie dat het nut van deze verzekeringen niet geheel duidelijk is. Voorwaarden, doelgroepen en aan wie uiteindelijk wordt uitgekeerd, als er wordt uitgekeerd zijn weinig transparant. Met dat in het achterhoofd valt het dan extra op als iemand claimt dat de cyberverzekeringen bijdragen aan betere privacy.

De uitspraak is gedaan door de CTO van Uniscon, wat een aanbieder van secure cloud oplossingen is. Het bedrijf bestaat nu tien jaar en is een zelfstandige activiteit van TÜV Süd, wat we kennen als Duitse tegenhanger van (o.a.) de APK. De context van de opmerking is dat vanaf maart weer het conferentie en vakbeurzen seizoen start. Niet alleen in Duitsland overigens, ook in België en Nederland staan dan de eerste activiteiten gepland.

Terug naar Uniscon. Dat bedrijf doet dus iets om de cloud veiliger te maken met behulp van applicaties. Het merkt op dat het onderwerp cyberverzekeringen vaker ter sprake komt. Er zijn bedrijven die het als een los staand onderwerp beschouwen en bedrijven die het onderdeel van een breder geheel laten zijn. Die laatste groep is waar de claim van Uniscon op gebaseerd is. Het stelt dat bedrijven die zich verdiepen in een cyberverzekering en accepteren dat zoiets alleen zin heeft als er ook flankerende maatregelen worden getroffen slimmer bezig zijn dan de andere groep. Ze krijgen, door serieus naar de polisvoorwaarden te kijken en vervolgens te zien of ze alle maatregelen hebben getroffen, meer kennis van de eigen processen. Die kennis en het bewustzijn zou dan vervolgens automagisch leiden tot meer aandacht voor privacy.

Het verhaal is in lijn met wat over andere verzekeringen gezegd kan worden. Een wintersport verzekering voor de auto die stelt dat je dan wel op winterbanden moet rijden zal iedereen ervan bewust maken dat die banden er niet voor niets zijn. Zo kan het feit dat er cyberverzekeringen zijn met voorwaarden leiden tot een betere bedrijfsvoering waardoor de klantdata beter wordt beschermd.

Toch is er een punt waardoor de stelling van Uniscon onderuit gehaald kan worden. Ook zonder verzekeringen is er de noodzaak voor ondernemers zicht te hebben op de processen waar klantdata en privacy een rol spelen. Ze moeten er altijd alles aan doen die processen te optimaliseren. Die reden is de AVG/GDPR. Dus de claim van deze Duitsers is leuk bedacht, maar het is zeker geen doorslaggevend argument een dergelijke verzekering af te sluiten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.