Steltman: ‘Het vertrouwen in onlinewereld scherp houden’

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=KnxidjYTJtw&w=630&rel=0]

Op 18 juni 2013 werd in Utrecht de derde DHPA Techday georganiseerd, met als thema ‘Battling the Cloud’. Er waren tussen de 300 en 400 techneuten uit de internetsector aanwezig. ISP Today sprak met Michiel Steltman over cybercrime, één van de actuele onderwerpen bij het thema van deze Techday.

Cybercrime
Steltman legt uit dat er met het thema van dit jaar is gekozen om aan te haken bij twee actuele thema’s: de strijd van technologie-leveranciers om de dominante datacenter architectuur en de strijd tegen cybercrime. “De kranten hebben de laatste weken vol gestaan over toegang tot onze data door de Amerikaanse en ook de Nederlandse overheid. Dat geeft mensen een buitengewoon ongemakkelijk gevoel.”

Willekeurig grasduinen door data komt in Nederland niet voor
“Daarover willen wij twee dingen zeggen. Er zijn hele duidelijke democratisch tot stand gekomen wettelijke kaders voor toegang tot data, met tap-verplichting en het overleggen van verkeersgegevens. Dat is prima, want daar hebben we in Nederland voor gekozen om opsporing op internet mogelijk te maken. Buiten die kaders wijzen wij als DHPA-deelnemers de overheid beleefd maar heel beslist de deur. Dus praktijken zoals Amerikaanse overheidsinstanties die willekeurig kunnen grasduinen zonder wettelijke kaders, dat komt in Nederland niet voor.”

Kritisch en transparant
“Tegelijkertijd vinden we wel dat die toegang tot data en informatie door de overheid kritisch moet worden bekeken,” geeft Steltman aan. “Door bijvoorbeeld transparantie: hoe vaak komt het voor, wat gebeurd er en wie betreft het. En wij vragen de overheid om scherper te zijn op het toezicht op die informatie. Niet elke ambtenaar mag dit zomaar: wie zijn dat, wanneer wordt dat gedaan en wat gebeurd er met die informatie.”

Vertrouwen scherp houden
“Het algemene verhaal van ‘Big Brother is Watching You’, daar moeten kaders voor worden neergezet: hoe zit het nu precies, hoe werkt het, wat hebben we er met elkaar over afgesproken, wat moet kunnen en wat vinden we dat er niet kan,” is volgens Steltman belangrijk om aan de oppervlakte te brengen en duidelijker te maken. “Want het heeft allemaal maar één doel en dat is: het scherp houden van het vertrouwen in de onlinewereld.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.