Stoppen Helion belangrijk signaal voor de markt

Cloud630416Het belangrijkste nieuwsfeit van vorige week? In ieder geval niet de hack bij de Britse provider TalkTalk. Voor de hosting sector in Nederland zijn de security flaters die dat mogelijk maakten even weinig spannend als de melding van Wikileaks dat het hoofd van de CIA zakelijke mail naar een onveilig privé account doorstuurt. Natuurlijk zit er in beide berichten iets dat je kan triggeren je eigen procedures nog eens kritisch te bekijken, maar daar blijft het dan (waarschijnlijk) ook bij.

Het echte grote nieuws van de afgelopen week dat wél 100% relevant is voor iedereen die iets met hosting doet is van HP. Per januari 2016 (en dat is snel!) trekt het de stekker uit de eigen publieke cloud Helion. Hiermee krijgt het bedrijf een plaats op de lijst van hardware vendors die geen heil (meer) zien in een eigen publieke cloud. De impact van deze beslissing op de rol in de OpenStack community moet nog blijken.

Het zijn twee argumenten waar nog niet iedereen wakker van zal liggen. Anders is dat als je kijkt naar de bredere context. Om te beginnen is een groot deel van de cloud hype vanaf dag één gebaseerd geweest op de stelling dat alles en iedereen naar de cloud zou gaan, een type cloud wel te verstaan: public cloud. Zelfs vandaag de dag hoor je tot in directiekamers van grote IT ondernemingen dat public cloud de toekomst is en dat daar maximaal op moet worden ingezet. Voor al die directies moet het signaal van HP een wake-up call zijn. Als zelfs HP inziet dat het voor public cloud beter kan samenwerken met partners (en partnering, daar is HP echt erg goed in!) en het meer kan betekenen voor het ontwikkelen et cetera van private en hybride clouds is er echt iets aan de hand.

De tweede reden waarom dit belangrijk is: het laat een verdere tweedeling van de markt zien: die twee grote mondiale cloud aanbieders uit de VS met focus op public en partijen die op kleinere, soms zelfs nationale, schaal primair een non-public aanbod hebben en zich daarmee op wezenlijke punten onderscheid. Daarmee kom je uit op het derde punt: de grote olifant in de kamer die velen niet willen zien, de vraag waarom publieke cloud niet de fijne universele oplossing is geworden voor alle mogelijke IT vraagstukken. Hint: met het staken van Helion is HP in ieder geval verlost van lastige vragen over zaken als data integriteit, FISMA en Patriot Act.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.