‘Telecomkaders vervangen door internet waardeweb’

Voor het verbeteren van wet- en regelgeving is het mogelijk om via www.internetconsultatie.nl met een document of tekst te reageren op nieuwe voorstellen. Ook geeft de overheid op dit platform informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid. Onder andere Michiel Steltman maakt namens de DHPA gebruik van de internetconsultatie. “Als DHPA hebben we bijzondere belangstelling voor het thema ‘netneutraliteit’,” vertelt Steltman. “Helderheid is van belang om de regels uitvoerbaar te houden.”

Telecomwet

Volgens Steltman is op het ministerie van Economische Zaken kennis over netneutraliteit zeker aanwezig, maar bij de politiek in de beedte beduidend minder. “Het kernprobleem dat wij signaleren is dat netneutraliteit wordt toegepast binnen het kader van de telecomwet, die naar ons oordeel niet goed meer aansluit bij de werkelijkheid van het Internet. Het grote verschil: de telecomsector is verticaal geïntegreerd en bestaat voornamelijk uit bedrijven die de gehele dienstverlening voor hun rekening namen (de incumbents), zoals KPN, Vodafone, UPC, Ziggo enzovoort.”

Ingewikkeld

“De internetwereld is echter horizontaal geïntegreerd en bestaat uit veel verschillende specifieke rollen en functies met totaal verschillende dynamiek. Bijvoorbeeld: de functie internet exchange heeft heel andere karakteristieken dan de rol ISP, carrier, of hoster. Je kunt die bedrijven niet meer allemaal aanduiden als telecombedrijven, of ‘aanbieders van telecommunicatiediensten’. De beleidsnotitie en het verslag laat dat goed zien: er worden allerlei nieuwe termen geïntroduceerd  zoals ‘losse diensten’, ‘gespecialiseerde diensten’, ‘toegangsdiensten’,  ‘inhoudsdiensten’ en meer. Een krampachtige poging dus om een indeling te maken die de telecomwet eigenlijk niet goed ondersteunt. Het wordt daardoor allemaal erg ingewikkeld.”

ACM

“Netneutraliteit achten we een groot goed,” geeft Steltman aan. “Het is belangrijk dat iedereen vrij en ongefilterd toegang heeft en houdt tot het internet. Dat principe draagt bij aan vertrouwen, dat essentieel is voor de groei en bloei van de gehele sector. Belangrijk is echter zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf: wat mag nu precies wel en wat mag niet? We hebben daartoe samen met ICTRecht een tabel opgesteld met cases uit de praktijk. Het ministerie van Economische Zaken geeft echter aan dat zo’n tabel meer iets is voor de ACM, die moeten dan maar de gewenste duidelijkheid geven in de praktijk. Formeel juist, maar evengoed een gemiste kans vinden wij.”

Eenduidig en uniform reageren

Steltman vindt het erg belangrijk om vanuit de internetsector een stem en mening te laten horen. “Wel is het belangrijk om in de toekomst als sector meer eenduidig en uniform te reageren. Daar zullen wij initiatieven toe nemen. Het risico van veel verschillende meningen is dat de overheid aan cherry-picking kan doen: de meningen en standpunten die haar het beste uitkomen toepassen en andere negeren. Het verslag van deze consultatie laat dat ook zien. Er komen geen wijzigingen in het beleid, aanbevelingen worden niet overgenomen, het verslag gaat op vrijwel alle commentaren in door opnieuw de eerder ingenomen standpunten toe te lichten. De uitvoering en beoordeling van concrete cases wordt doorgeschoven naar de ACM.”

Over Redactie ISP Today

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.

Laatste artikelen