TLDs runnen is andere business

Als er wordt gesproken over consolidatie in de sector gaat het daarbij bijna uitsluitend over providers en registrars die samengaan. Soms gaat het over leveranciers die resellers overnemen, want dat komt zeker in Nederland best wel eens voor. Registries die samengaan komen we amper tegen.

Toch is ook dat iets dat zowel in theorie als in de praktijk mogelijk is. De redenen daarvoor zullen ook deels dezelfde zijn als lager in de keten: efficiency, lagere kosten en beter passend bij de core-business.

Niet kunnen bolwerken

Als bedrijven besluiten tot samenwerking kan dat overigens ook nog een andere reden hebben: de over te nemen partij heeft moeten constateren het niet te kunnen. Bij hosters komt dat ook voor. Hoewel de meesten die er aan beginnen al over technische voorkennis beschikken wil de marketing en commercie nog wel eens tekort schieten. Dan weten ze het op de langere duur niet te bolwerken. Het blijkt een van de redenen te zijn waarom de activiteiten van resellers nog wel eens worden overgenomen door de achterliggende grotere provider.

Dot Best

Wie kijkt naar de verkoop van de rechten op het uitbaten van .Best door PeopleBrowsr aan The Best SAS zal vaststellen dat het op het eerste gezicht de nodige overeenkomsten vertoont met de hostingmarkt waar een te enthousiaste startende reseller, die daarnaast ook nog een andere job heeft, er toch niet in slaagt voldoende omzet te halen en daarom de tent weer moet sluiten.

Dot Best (formeel ondergebracht in een apart bedrijf onder PeopleBrowsr heeft tot op heden weinig indruk gemaakt. Peoplebrowsr was sinds 2013 respectievelijk 2014 registry van dot Best, dot Kred en dot CEO . Het hele ICANN traject was aangevraagd omdat het grootse plannen had. Een groot aantal domeinnamen onder de TLDs zouden de core business van Peoplebrowsr ondersteunen en versterken. Die core business heeft iets te maken met social media, datamining en profielen aanleggen.

Dat het operationeel beheer voor de TLDs was uitbesteed klinkt logisch, want de het is toch iets heel anders dan de core-business. Het bedrijf is met +30 personen in dienst ook te klein daar de kennis voor te insourcen. Maximaal outsourcen heeft echter ook een risico, het vermarkten van de diensten op afstand die ook niet je core zijn wordt er niet makkelijker op. De eigen dagelijkse sores zullen te snel alle tijd claimen.

Elegante oplossing?

Peoplebrowsr is er niet in geslaagd voldoende vraag naar de twee TLDs te laten ontstaan. Als je na twee jaar nog steeds niet meer dan 2.500 dot Best registraties hebt binnengehaald doe je echt iets fout. Dan is het overdragen aan een concurrent een elegante oplossing waar als het goed is de registrars en houders verder weinig last van hebben. Peoplebrowsr kan zich nu weer geheel en al focussen op de core business.

Eind goed al goed? Nee. Er is namelijk iets raars aan het verhaal. Dot Best is overgedragen omdat het schijnbaar onvoldoende aansloot op de business van Peoplebrowsr. Waarom is dat nu pas duidelijk geworden? Het bedrijf heeft ook nog twee andere TLDs (dot CEO en dot Kred) die je ook amper ziet voorbij komen in de tabellen met sterke groeiers. De partij die dot best nu onder zijn hoede heeft, heeft tot op heden geen trackrecord waarvoor je ontzag moet hebben. Wat we hier zien zou ook eens heel goed pure handel kunnen zijn, een investering in een activiteit die veel zou kunnen opleveren en als het tegenzit probeer je daar maar zo snel mogelijk van af te komen.

Is dat de manier waarop je een TLD kunt runnen of vinden we dat dat eigenlijk niet kan om dat het een ander soort business hoort te zijn?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.