Toenemend geklaag over diesel – over een toepassing wordt nog gezwegen

Het moet zijn opgevallen: er is een hoop te doen over diesel. De brandstof waar miljoenen (lease-) autos en vrachtwagens gebruik van maken krijgt een steeds slechtere reputatie. Duitsland gaat straten, mogelijk hele binnensteden, afsluiten voor dieselvoertuigen. En dat is nog maar het begin.

De discussie over diesel is op zich niet nieuw. Wel nieuw zijn de inzichten dat er meer niet aan klopt dan lange tijd werd aangenomen. Dat is mede mogelijk geworden omdat er beter gemeten kan en moet worden. Dat laatste punt is relevant: beter moeten meten. Wetgeving die eisen stelt aan de leefbaarheid van omgevingen is de afgelopen jaren aangescherpt en er zit nog meer aan te komen. Daardoor komen steeds meer dieselgestookte motoren in de gevarenzone. Ze leveren te veel van de verkeerde afvalstoffen, dus daar moet iets aan gebeuren.

Tot zover is het verhaal 100% te lezen als een uitleg over het bedrijfsbusje of de leasebak voor de deur. Er is echter een olifant in de kamer die door velen simpelweg over het hoofd wordt gezien. De mensen die de contouren van die kolos we waarnemen komen nu langzaam in actie. Wat zij zien als fors probleem in de markt zijn diesel aggregaten voor permanente of noodstroom opwekking. Het eerste soort komt in ons deel van de wereld (NW Europa) betrekkelijk weinig voor. Het tweede daarentegen kom je echt overal tegen. Sterker nog: een hele sector is ervan afhankelijk en daarmee indirect de hele economie. We hebben het uiteraard over de noodstroomvoorzieningen van datacenters. Die jagen er nog steeds maandelijks enorme hoeveelheden diesel door. Dat doen ze om de installaties te testen en dat daar geen super katalysatoren en uitlaatssystemen op zitten vergeten we maar al te makkelijk.

Dat is een situatie die niet zal kunnen blijven voortbestaan. Noodstroom via diesel is een oplossing waarover Brussel al eens iets heeft gezegd. In Duitsland, het land met honderden, zo niet duizenden, dedicated datacenters, wordt daar nu voor het eerst serieus aandacht aan besteed. Voor die bedrijfseigen datacenters geldt namelijk dat ze dichter op de bebouwde kom zitten dan menig colo datacenter en de noodstroom hardware is er niet per definitie state of the art. Wat er staat te gebeuren – en dat komt ook onze kant uit – is de discussie, gevolgd door wetgeving om daar een einde aan te maken.

Er zijn dan twee oplossingen mogelijk: of de eigen datacenters worden opgedoekt en de boel wordt ondergebracht in een colo datacenter of men stapt over op een andere manier van noodstroom. In het eerste geval verschuift men het noodstroom probleem, want ook de colo datacenter moeten iets aan het dieselverbruik gaan doen. In het tweede geval zal men zelf iets moeten aanschaffen of leasen.

In het Datacenter en Clouddossier 2018 is in een aantal artikelen het (nood-) stroomvraagstuk aan de orde gekomen. We weten dat er tenminste een datacenter complex in Nederland ontworpen gaat worden met duurzame noodstroom in de vorm van mega accupacks (formaat zeecontainer). In het Noorden van Duitsland is zoiets al operationeel onder de ludieke naam Windcloud 4.0 Wie dus wil weten of noodstroom zonder diesel toekomstmuziek is of realiteit kan daar dus nog even zijn kennis opfrissen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.