Uitgangspunten begintijd internet bewaren als inspiratiebron

We sluiten de serie videogesprekken van de ISOC Nieuwjaarsborrel af met Patrice Riemens, cultureel activist zoals hij zichzelf beschouwd en zoals hij ons aangaf, zit hij nogal lang in de wereld van het internet. Wat is zijn verwachting voor 2012?

Welke ontwikkelingen verwacht u in 2012?

“Dat is interessant. Ik denk dat het twee kanten op gaat. Het wordt tegelijkertijd steeds slechter en steeds beter. Want van onderop zijn er steeds meer heel goede initiatieven en je ziet een samensmelting tussen het internet en de maatschappij. Dat is nu echt aan het gebeuren. Aan de andere kant heb je het gebruikelijke gebeuren met copyright-gekte, repressieve regeringen, surveillance en noem maar op. En niet te vergeten verschrikkelijke IT-glitches, zoals de OV-chipkaart.”

Nieuwe media echt gesocialiseerd
“Voorbij het cliché van de Facebook-revolutie en Twitter-bewegingen, zie je toch wel dat de zogenaamde nieuwe media – die helemaal niet zo nieuw meer zijn – echt nu worden opgepakt. Ze worden door mensen soms helemaal tegen de oorspronkelijke bedoelingen in gebruikt, om echt iets mee te doen. De nieuwe media zijn nu echt gesocialiseerd of beginnen echt gesocialiseerd te raken.”

Nostalgische tendens
“Er is een tendens om heel erg nostalgisch te zijn over de begintijd van het internet, van de pioniers die zeggen ‘toen het internet van ons was’. Ik verzet mij daar tegen. In die tijd waren we er heel erg voor dat het internet van iedereen was. Nu het inderdaad van iedereen is, inclusief de mensen die we niet zo leuk vinden, moeten we niet gaan klagen.”

Geen monopolie, maar inspiratiebron
“Wat belangrijk is, is dat de dingen uit de begintijd van het internet wel bewaard blijven en een rol blijven spelen. Ze moeten niet het monopolie hebben, maar ze moeten aanwezig zijn en een inspiratiebron vormen voor de mensen die nu nieuwe dingen met het internet gaan doen. Begrippen zoals vrijheid en open informatie-uitwisseling zijn belangrijke begrippen uit de begintijd, die gewoon zullen blijven. Daarover moet je niet te pessimistisch zijn. Als je de reactie ziet op de Pirate Bay-blokkade, dan zie je dat het echt is gaan leven. Mensen omhelzen die begrippen uit de begintijd. Wat dat betreft ben ik niet pessimistisch en ik ben ook niet nostalgisch.”

Interviews door Suzanne FlinkenFlögel, gastpresentator ISP Today en marketing manager bij hostingprovider Byte Internet.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.