Uitleg over DR en BC biedt providers kansen

databarracks630420Eerder deze week besteedde ISPtoday aandacht aan de claim van BackBlaze dat door te kiezen voor S3 én B2 bedrijven makkelijker konden voldoen aan Disaster Recovery eisen, want de data is zo op meer dan een manier gescheiden opgeslagen (locatie en methode).

Disaster Recovery is een term die vaker wordt gebruikt, waartoe erg veel kan worden gerekend en die aansluit op een andere semi abstracte term: Business Continuity. Wellicht is het daarom ook dat zowel DR als BC door veel IT gebruikers niet goed worden begrepen. Als de data op een externe server staat is dat toch veilig (… want de provider zorgt immers vast wel voor een back-up) ? Ook zonder dit recente vonnis zou je als gebruiker moeten weten dat je zonder goed gedetailleerde afspraken met de leverancier er niet van uit kan gaan dat er altijd een bruikbare kopie van je data beschikbaar is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de applicaties die je gebruikt.

Voor de meeste hosting -en cloudproviders is het lastig in te schatten wat de DR/BC kennis van de klant is en of er specifieke eisen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. En wat ook ontbreekt is een globaal beeld van de markt: hoe heeft het bedrijfsleven op dit moment back-ups, dataopslag en DR geregeld en hoe vaak is er sprake van een Business Continuity plan waarop de provider kan inhaken. Op dit moment is er geen onderzoek bekend dat dit recent voor de Nederlandse markt in kaart heeft gebracht en dat kosteloos kan worden geraadpleegd. Gelukkig is er onderzoek van Databarracks gehouden in 2014 onder 401 bedrijven in Groot Brittannië. Het IT gebruik door het bedrijfsleven en aanbod van providers is goed vergelijkbaar met wat we in Nederland tegenkomen. Dus voor een globale indicatie van hoe “het bedrijfsleven” omgaat met DR/BC is het de moeite van het downloaden (wel eerst registeren) en lezen waard.

Drie scores vallen direct op:

  • 41% van de bedrijven met minder dan 50 medewerkers heeft geen BC plan en is ook niet van plan dat te maken;
  • 25% van de kleine bedrijven heeft de laatste 12 maanden getest of het DR plan werkt (lees: of er back-ups zijn en of die leesbaar zijn);
  • en mocht er ooit een disaster zijn, dan heeft 19% van alle bedrijven totaal geen idee hoelang het duurt eer ze weer up-and-running zijn.

Uit deze en de andere cijfers in het onderzoek blijkt een ding: de meeste kleine bedrijven, maar ook een interessant deel van de grotere bedrijven zou geholpen zijn met uitleg, advies en mogelijk met hulp. Voor providers ligt hier absoluut een kans.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.