Uptime Institute verbaasd over gebrek aan cloud groei

Vorige week presenteerde het Uptime Institute de resultaten van het 2017 datacenter onderzoek. Deze editie is gebaseerd op de antwoorden van ruim 1.000 deelnemers, die allemaal iets met datacenters te maken hebben. Over de bevindingen valt heel wat te zeggen, helemaal als je ze vergelijkt met resultaten van 5 jaar of ouder.

De titel van dit artikel wijst op een van de meest geciteerde bevindingen van de 2017 editie. In de enterprise markt lijkt namelijk sprake te zijn van stagnatie. Het aantal bedrijven dat aangeeft workloads in de cloud te hebben blijft namelijk op het zelfde percentage hangen als in 2014 en dat is ver onder zelfs de helft van het totaal aantal bekende processen (want over shadow IT wordt geen woord gerept). 65% van de workloads zit nog steeds in eigen datacenterruimte.

De lezer die daarbij denkt dat het een onzinnig resultaat is, want enterprise gebruik is niet vergelijkbaar met de rest van de markt, heeft slechts gedeeltelijk gelijkt. In het webinar waarmee het onderzoek werd gepresenteerd is daar dieper op ingegaan. Ook bij MSP is sprake van stagnatie. Weliswaar is daar het aantal workloads in clouds hoger dan bij enterprises (circa 5 procentpunten) maar ook dat is binnen de reguliere foutmarge niet verbeterd sinds 2014. Wie denkt dat die antwoorden worden vertekend door een over vertegenwoordiging van bepaalde landen moet eveneens worden teleurgesteld: 65% van de antwoorden komt van buiten de VS en de trend van cloud stagnatie is overal waargenomen.

tegengestelde verklaringen

Over de verklaringen kan veel worden gespeculeerd, een ontwikkeling die daaraan bijdraagt is duidelijk op de radar: er verandert het nodige op de servervloer. Het zijn echter twee bijna tegenstrijdige trends die daarvoor zorgen. De eerste is dat bestaande vierkante meters of racks steeds beter worden benut, de leegstand – helemaal in externe ruimtes – is een stuk minder dan voorgaande keren. Er wordt ook nog steeds geïnvesteerd in het updaten van (eigen) legacy sites en met de juiste componenten is die businesscase zonder moeite sluitend te krijgen. De andere trend is dat 60% van de respondenten aangeeft dat de IT server footprint gelijk is of zelfs afneemt.

Bijgesteld beleid dat niet eerder is opgevallen?

De uitkomsten van deze survey zijn daarmee veel minder eenduidig dan we elders tegenkomen. Dat zegt niet dat het Uptime Institute hier slecht werk oplevert. Alles behalve dat, want als een ding duidelijk wordt is dat een deel van de strategieën van zowel enterprises, msp’s en hun klanten, de afgelopen periode moet zijn bijgesteld. Dat het niet eerder is opgevallen, zou op meer plekken dan bij het Uptime Institute aanleiding moeten geven tot verbaasde blikken en zelfs kritische vragen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.