Vanwege wetgeving naar de cloud

We horen en lezen vaak dat bedrijven en overheden niet allemaal staan te popelen om workloads naar de cloud over te hevelen. Daarbij worden altijd dezelfde argumenten gebruikt met veiligheid en wetgeving in de top 5.

Theater naar de cloud

Het is daarom opvallend als er een bericht voorbij komt over een migratie naar de cloud die juist vanwege die twee punten is ingegeven. Nog opmerkelijker is dat de partij in kwestie gevestigd is in Groot Brittannië. Het National Theatre, met als thuisbasis drie locaties in London, heeft heel veel naar de cloud overgeheveld. Dat hebben de artiesten niet zelf gedaan, maar uitbesteed aan Forcepoint. Dat heeft er op zijn beurt lekker overzichtelijk case study over geschreven die zonder registratie hier te downloaden is.

Naar de cloud vanwege de wet

Kern van het verhaal, beter gezegd de hoofdmotieven voor de migratie, waren legacy en wetgeving. Een deel van de security IT heette verouderd te zijn. Om daarmee per mei 2018 aan de GDPR eisen te kunnen voldoen (ondanks Brexit hebben de Britten zich daar ook aan te houden!) werd voor onmogelijk gehouden. Het systeem moest dus geupgrade of vervangen worden en daarbij was natuurlijk de vraag: eigen ijzer of doen we het op basis van cloud diensten. Die vraag wordt natuurlijk heel vaak gesteld. Wat je echter weinig ziet is dat specifiek de GDPR-compatible werd gehanteerd als harde eis.

Daarmee is dit een case die de moeite van het lezen waard is. Een deel van je klanten en mogelijk ook je eigen bedrijf kan voor een investeringskeuze komen te staan voor security oplossingen. Dan is het niet alleen goed te weten dat iemand al precies diezelfde vraag heeft beantwoord. Het is minstens zo praktisch te lezen waarom en deel van je GDPR zorgen wordt weggenomen met een migratie naar de cloud. Enig puntje van kritiek: de case study maakt niet duidelijk wat er met de legacy IT is gebeurd. Ook dat is namelijk een punt waarmee je in het licht van de GDPR rekening moet houden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.