Veilige e-mail als businesscase

Het aantal redenen waarom iemand een domeinnaam registreert is over de jaren amper gewijzigd. Het kunnen mailen vanaf een eigen domein wordt vaak genoemd als een van de redenen een .NL of iets anders te registreren. Waarom men dat wil weten we ook. Termen als herkenbaarheid, en vertrouwen spelen daar een rol. Daar zou je een businesscase op kunnen baseren.

In de marketinguitingen “herkenbaarheid” gebruiken om een domeinregistratie te promoten komt veel voor. “Vertrouwen” wordt ook regelmatig gebruikt. “Veiligheid” daarentegen is een begrip dat er weinig mee wordt geassocieerd.

Dat e-mail gradaties van veiligheid kent zal iedereen wel bekend zijn. Je zou daardoor zelfs kunnen voorstellen dat er bedrijven zijn die van veilige e-mail een sluitende businesscase weten te maken. Protonmail is een voorbeeld dat velen zullen kennen. Dat staat aan de uiterste kant van het spectrum. Yahoo mail was en is ongeveer het tegenovergestelde daarvan als we aan veiligheid denken. Daar tussen zou toch nog de nodige ruimte moeten zijn.

Die ruimte meende Deutsche Post al in 2010 te zien. Het was een van de Duitse bedrijven die bij de overheid lobbyde voor veilige e-mail voor alle burgers en bedrijven. Het vormde een consortium met onder andere verzekeraars. Iedereen kan een eigen e-mail adres (voornaam.achternaam@epost.de) aanvragen. Je moet dan wel een kopie paspoort of ID kaart laten zien en een huisadres opgeven. Een echt e-mail adres is het niet. Epost is alleen om mail te ontvangen van een beperkt aantal verzenders en die mail is altijd min of meer vertrouwelijk. Dat klinkt als een rare businesscase.

Deutsche Post was vanaf de start laaiend enthousiast. Er is zelfs direct in 2012 een eigen TLD aangevraagd. Het idee was zelfs dat op termijn ieder bedrijf zou kiezen voor bedrijf.epost als domeinnaam om veiligheid en vertrouwen van de mail uit te stralen. E-post was en is namelijk een van de weinige mail methoden in Duitsland waarbij “bewijs van ontvangst” is geregeld. Voor de website zou de reguliere domeinnaam gehandhaafd blijven.

En toch wil de epost propositie niet aanslaan. Afgelopen maand ontving ICANN de brief van Deutsche Post dat ze afzien van het voeren van het TLD epost. De dienst wordt te weinig gebruikt, de animo bij bedrijven de veilige mail los te koppelen van de rest is nihil en er is ondertussen meer concurrentie. Dat wil niet zeggen dat er geen vraag is naar veilige e-mail. Maar de invulling die Deutsche Post er aan heeft gegeven klopt in ieder geval niet. Dat kan trouwens ook nog te maken hebben met een bepaling in het contract. Elke verzonden mail dient te worden afgerekend en dat kost de verzender 70 cent.

(en wie denkt: rare jongens die Duitsers. Ook in Nederland hebben we dit soort ideeën voorbij zien komen)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.