Vier cybersecurity onderzoeken samengevat : business as usual

Afgelopen weken zijn er diverse rapporten verschenen die allemaal over cybersecurity gaan. Sonicwall werd hier vorige week al genoemd, de rapporten van Verizon, Ponemon en ENISA zouden op een zelfde manier behandeld kunnen worden.

Dat gaat echter niet gebeuren en de reden daarvoor is simpel: het lijkt allemaal wel heel erg op elkaar en de relevantie voor de hosting- en datacentersector valt ronduit tegen. Leg deze vier onderzoeken naast elkaar en je ziet en enorme aandacht voor POS, skimmen en andere vormen van criminaliteit waar vooral eindgebruikers, consumenten dus, en winkeliers mee te maken hebben. Bij malware, cryptoware verschuift de overlast dan weer naar zakelijke gebruikers, maar de bevindingen en adviezen zijn echt gericht op deze groep en niet op de providers.

Wil je iets lezen over bedreigingen die je business direct raken, dan is de publicatie van Verizon wellicht de enige die aan te raden is. Niet het hele rapport, slechts twee hoofdstukken vallen in positieve zin op. Het zijn de delen die DDoS en Defacements beschrijven. Wat het zinvol maakt is dat op begrijpelijke wijze (wel in het Engels) wordt uitgelegd wat het is en wie binnen een organisatie als stakeholders gelden als dit aan de orde is. Voor hosters is hiervan de meerwaarde dat ze aan de hand van een logisch opgebouwde beschrijving van alle te nemen stappen klanten over deze vormen van overlast kunnen informeren en waardevolle tips kunnen geven.

De andere hoofdstukken en rapporten zijn zoals gezegd veel minder interessant. Eigenlijk is het vooral een herhaling van wat er eerder is vastgesteld al zijn de cijfers of scores iets anders dan de voorgaande keren. De beschrijvingen van echte nieuwe incidenten of trends moet e echt met een vergrootglas zoeken en dat leidt tot de voorlopige conclusie: als het om cybersecurity, awareness en dergelijke gaat is het vooral business as usual.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.