Vijf sterren beoordeling of kort geding

Op ISP Today besteedt incidenteel aandacht aan kort gedingen en andere juridische procedures. Daarbij kijken we met een schuin oog naar Duitsland, omdat daar wat sneller naar de rechter wordt gestapt en er veel sneller Europees recht – dat ook hier geldt – bij een zaak worden betrokken. Soms is het ook een melding in het kader van “nice to know” en verder niets.

Onderstaande case is zo’n “nice to know” geval. Het beschrijft iets dat in Nederland ook bestaat, maar tot zover bekend is er hier nog niet over geprocedeerd. Hier zijn wat dat betreft de tenen wat minder lang en wordt er sneller mail zonder verdere actie gewist.

Het gaat om een uitspraak van het Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dat is het hoogste rechterlijke orgaan bij de Oosterburen. Deze rechters daar bogen zich over uitspraken van lagere instanties over een zaak die in mei 2016 startte. Iemand kocht iets op Amazon en kreeg wel de bestelde goederen maar niet een rekening. De persoon vroeg per e-mail om de rekening. Die werd toen alsnog toegezonden en daarbij zat het verzoek de verkopende partij op Amazon te beoordelen, bij voorkeur met *****.

Daar ging het mis. De koper was daar niet van gediend. Een factuur hoort een factuur te zijn en voor het ontvangen van commerciële berichten had hij geen toestemming gegeven. Dat hier iemand langere tenen heeft dan gangbaar is mag duidelijk worden uit wat daarna volgt. Hij sommeerde de verkopende partij schriftelijk te verklaren dit nooit meer te doen. De verkoper reageerde daar niet op en de klager stapte naar de rechter. Vandaar escaleert de zaak verder en uiteindelijk buigen de hoogste rechters zich over de zaak.

In een 14 pagina’s tellen vonnis geven zijn de klager gelijk. Daarvoor wordt expliciet verwezen naar Europees recht. Het draait om twee punten:

  • De klager heeft vooraf geen expliciete toestemming gegeven door de verkopende partij benaderd te worden voor andere zaken dan de afwikkeling van de transactie;
  • Naar mening van de rechters is het toezenden van een bedelmail om een goede beoordeling een commerciële uiting en die valt onder het spamverbod.

Daarmee is de zaak afgedaan. Andermaal is ook bevestigd dat het toevoegen van “spam” aan legitieme mails niet is toegestaan. Een “nice to know” zaak waar de lezer verder niets mee hoeft te doen. Alhoewel … er zijn nog al wat hosters die bedelen om super beoordelingen en daar dus eigenlijk te ver mee gaan.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.