Waar gaat het heen met de cloud?

Drie berichten die iets zeggen over het gebruik van cloud zijn deze week los van elkaar gepubliceerd. Een komt uit de koker van UBM en heeft als titel “2017 – state of the cloud” de twee anderen komen uit Duitsland en hebben lange titels. Naast elkaar gelegd is er maar een conclusie mogelijk: neem het UBM cloud onderzoek met een korrel zout en kijk naar wat om de hoek gebeurt.

Het UBM onderzoek is uiteraard als infographic beschikbaar gesteld. Wie zich slechts daarop baseert ziet mogelijk over het hoofd wat helemaal onderaan staat, maar in het printversie van het rapport beter is belicht: We spreken hier over onderzoek gebaseerd op 307 interviews van een zelf geselecteerde groep gehouden in oktober 2016. Die groep gaf op dat moment aan meer met public cloud te gaan doen en minder met private en hybrid. Het aantal gebruikers van private clouds voor >50% van de workloads was volgens UBM al afgenomen van 76% naar 59% UBM. Conclusie: private is verleden tijd en public heeft de toekomst.

Dan de twee andere documenten. Vers van de pers en afkomstig uit Duitsland zijn: Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU)“ en de Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016 (PDF). Het eerste is de aanpassen van Duits recht naar EU recht met het oog op de GDPR het tweede gaat over de verminderen van de cyber kwetsbaarheid van Duitsland.

De conclusie van deze twee documenten kan niet anders zijn dan dat Duitsland in een groot aantal opzichten een positie claimt die cloud providers zorgen moet baren. De wet zegt: ja er mag op termijn en onder omstandigheden meer met persoonlijke data worden gedaan. Dat is min of meer in lijn met de GDPR (al wordt daar verschillend over gedacht). Echter kijk ook eens goed naar wat de cyberstrategie voorschrijft. Wie zich nog afvroeg waarom Microsoft géén eigen datacenter in Duitsland runt krijgt een heel duidelijk antwoord: De Duitse cyber weerbaarheid wordt vergroot door feitelijk voor te schrijven dat Duitse data in Duitse clouds in Duitse datacenters moet staan.

Het optimisme dat UBM uitstraalt is toch echt niet compatibel met wat er in Berlijn is besloten. UBM heeft onderzoek gepresenteerd dat niet alleen verouderd is, het is vooral ook niet representatief voor dat deel van de wereld dat de EU heet. Hoezo de EU? Omdat wat Duitsland nu roept in lijn is met wat de EU toestaat. Er is ruimte voor te schrijven zaken te doen met nationale spelers en die paar heel grote buitenlandse public cloud leveranciers te negeren.

Wat we hier zien is niet minder dan een koerswijziging rond cloud. Iedereen die hoopte alle data overal ter wereld in alle mogelijke clouds te kunnen onderbrengen mag (nee: moet) rekening gaan houden met een ander scenario, namelijk meer focus op de nationale (cyber-) grenzen. Jammer voor datacenters in Nederland die vol inzetten op het aantrekken van EU klanten, want dat wordt zo een lastige wedstrijd. Aan de andere kant: als meer Nederlandse bedrijven (vrijwillig of verplicht) afstappen van het idee dat de data goed en veilig in mondiale public clouds kan worden ondergebracht leidt dat automatisch wel tot meer vraag naar compute en storage op Nederlands grondgebied. Of zoals de grootste Nederlandse filosoof van de vorige eeuw ooit zei: elk nadeel hep z’n voordeel.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.