Waarom Tintri met de S3 connector komt

TintriIn de marge van de OpenStack Benelux dag in Bussum was er gelegenheid met Niels Roetert van Tintri te praten. De directe aanleiding daarvoor was dat er tijdens VMworld in Las Vegas het een en ander door het bedrijf was aangekondigd, maar daarover nog niets in het Nederlands was gecommuniceerd.

Wat was het grootste nieuws van Tintri tijdens Las Vegas?
In Vegas is een aantal zaken bekend gemaakt en er was een pre-announcement over de S3 connector. Die laatste is heel belangrijk, omdat daardoor de mogelijkheden Tintri appliances in te zetten verder wordt vergroot. De S3 connector maakt het mogelijk de snapshots ook naar een S3 compatible cloud omgeving te verplaatsen. Replicatie doe je nu van Tintri appliance 1 naar Tintri appliance 2, dat model kun je nu aanpassen door van appliance 1, via de S3 connector naar een cloud te repliceren. Je kunt de S3 connector ook gebruiken om je bestaande replicatie strategie nog uit te breiden want niets weerhoudt je om via de S3 connector meer replicaties aan te maken en te beheren.

Waarom zou je het aantal replicaties willen uitbreiden?
Replicatie doe je naar een gelijkwaardig systeem, dus als je primaire systeem all flash is, dan is de tweede dat waarschijnlijk ook. Met andere woorden je hebt twee keer all flash staan. Dat in een fysieke locatie huisvesten, bijvoorbeeld een datacenter, is technisch en financieel het makkelijkst. Echter je enkele datacenter is dan wel een single point of failure. Uitbreiden tot twee gescheiden locaties is vanzelfsprekend beter. De volgende stap met een derde of vierde locatie is nog beter, zeker met DR voor de langere termijn in het achterhoofd, maar alles op basis van all flash is best een dure aangelegenheid.

Als je kijkt naar DR (Disaster Recovery) in plaats van HA (High Availability) is het beschikken over meer locaties waar de datasets staan trouwens iets belangrijker dan de snelheid. Ook daarom is de aankondiging van de S3 connector een goede ontwikkeling.

DR, HA, Back-up, 1-to-many replicatie, Failover maken we het de klanten niet te moeilijk?
Terecht punt. Als je iets buiten de kring van providers komt zie je dat de markt inderdaad zoekende is. Zodra je ergens data vergaart en opslaat ontkom je er niet aan ook back-ups te maken. Vandaar ga je door naar replicatie et cetera. Bedrijven die 100% afhankelijk zijn van het digitale domein vullen dat vraagstuk al heel anders in, daar staat HA hoog op de agenda en dus ook Failover. DR is weer iets anders, al wordt het snel op een hoop gegooid met HA en Failover. Voor elk van deze klanten geldt: als bediening en beheer eenvoudig zijn is er al een wereld gewonnen. De rol van de IT leverancier of provider is daarbij best belangrijk, die moet niet alleen kunnen aangeven of bijvoorbeeld replicatie naar vier verschillende geo locaties mogelijk is, die zal het ook moeten realiseren en uitleggen aan de klant.

Een term die tijdens VMworld veel voorbij kwam was synchrone replicatie
Dat moet je in de eerste plaats zien in de context van de plaats waar dat werd gezegd. In de VS zijn de afstanden tussen datacenters en bedrijven zo groot dat synchrone replicatie vaak onhaalbaar is en over de kwaliteit en prijzen van de connectiviteit valt ook het nodige te zeggen. Daar zet men dus in op a-synchrone replicatie. In Nederland is a-synchroon ook mogelijk, maar de kwaliteit van de infrastructuur en de bescheiden afstanden maken in bijna elke situatie synchrone replicatie net zo makkelijk.

Een ander punt waarom je dit vaker tegenkomt is omdat er steeds meer toepassingen komen die synchrone replicatie ondersteunen. Dat is een goede ontwikkeling, maar heeft wel de nodige consequenties, want als je niet oplet ontstaat er een bottleneck. Niet door de capaciteit of de doorvoersnelheid. Wel omdat de technische mogelijkheden achterlopen doordat je hardware en software deze opties niet ondersteunen.

A-synchrone of synchrone replicatie is toch alleen een issue bij enterprises en overheden?
De omvang van een bedrijf zegt weinig over de afhankelijkheid van de digitale data. Voor providers is die uitspraak gesneden koek. Zij weten dat een bedrijf met minder dan tien personeelsleden miljoenen omzet online kan draaien. Dat soort bedrijven heeft echt heel veel baat bij een goed doordachte strategie waarin HA, DR en dus data replicatie zijn opgenomen.

Is dat de boodschap waarmee je op VMworld Barcelona staat?
Dat is een deel van ons verhaal, zowel in Barcelona als hier in Nederland. Een boodschap waar trouwens steeds meer belangstelling voor komt. Wat dat betreft is de aankondiging dat de S3 connector er komt ook echt heel goed nieuws. Het maakt het nog beter en makkelijker een goede replicatie strategie op te bouwen die past bij de aard en omvang van de klant.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.