Waartoe heeft de VvR brainstorm geleid?

VVR640430Ruim voor de zomer, op 1 april om precies te zijn, hield de VvR een  brainstorm samen met het SIDN fonds. Bedoeling van de bijeenkomst was te brainstormen over mogelijke aanvragen voor registrars bij het SIDN fonds, interessante projecten, de mogelijkheid van partnerprojecten, etc. Goede ideeen en aanvragen zouden meegenomen kunnen worden in een van de aanvraagrondes van het SIDN fonds.

De aanwezige registrars en het VvR bestuur kwam toen tot een shortlist van onderwerpen die gemeen hadden dat ze van belang zijn voor de sector. Denk daarbij aan meer aandacht voor security of het vereenvoudigen van instroom. Met de zomer definitief achter de rug is het tijd om eens navraag te doen bij de VvR. Daartoe legden we Margreth Verhulst de volgende vragen voor:

Jullie zouden nog bij elkaar komen voor een tweede sessie om de shortlist verder te bespreken. Is dat ook gebeurd?

Margreth: Ja zeker is dat gebeurd. We zijn met drie onderwerpen en subgroepen verder gegaan. Die onderwerpen waren educatie, abuse & security en bewustwording van encryptie.  Bij educatie en  abuse & security heeft dat geleid tot concrete ideeën die verder uitgewerkt kunnen worden. Bij  bewustwording van encryptie is dat vooralsnog niet gelukt.

Hoe gaat het dan nu verder?

Zoals ik al aangaf worden de onderwerpen nu verder uitgewerkt door de subgroepen, waarbij samenwerking met marktpartijen, instellingen en dergelijke wordt gezocht. Zodra we verder zijn met die uitwerking kunnen we de plannen voorleggen aan het SIDN fonds.

Het zou mooi zijn als registrars zelf ook met voor de branche interessante en zinvolle projecten komen die ze dan bij het SIDN fonds indienen. Maar zover zijn we nog niet.

Hoe komt dat, zijn de voorwaarden onaantrekkelijk?

Dat zou kunnen, maar dat moet je de registrars zelf vragen. Wat wij doen is het faciliteren van de registrars, dat past ook goed bij ons. Maar dat laat onverlet dat individuele registrars ook zelf plannen mogen uitwerken en indienen. De regels van het fonds zijn wat dat betreft voor iedereen gelijk en duidelijk.

Wat jullie tot nu toe hebben gedaan moeten we dus niet zien als het begin van innige samenwerking tussen VvR en SIDN fonds?

De twee hebben eigen doelen, dus dat lijkt mij niet echt aan de orde.

Gaan jullie op de SIDN relatiedag of tijdens een eigen event aan de twee plannen die worden uitgewerkt verder aandacht besteden?

Of we op de SIDN relatiedag hier iets extra’s over te melden hebben is nog niet te zeggen, maar zodra er nieuws is zullen we dat uiteraard de leden via de gebruikelijke kanalen laten weten.

Hoe zien jullie in dit proces de input van de registrars, jullie achterban, ben je daar tevreden over?

Het proces loopt nog, maar tot nu toe lijkt het goed te lopen. Je kunt wel hopen op nog meer input en betrokkenheid, maar is dat realistisch? Er is geen verplichting voor de individuele registrar iets op dit vlak te doen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.